Cümlede Anlam Test 2

Cümlede Anlam Test 2

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Cümlede Anlam Test 2

1. (I) Bugünkü “Dünya”da çıkan “Etki” adlı yazımı okudum. (II) Ne çok gereksiz şey söylemişim, üstelik öze de dokunmamışım. (III) Bu son aylarda boyuna yazıyorum; kiminin çenesi düşer, benim de sanki   kalemim düştü. (IV) Bir konu üzerinde uzun uzun düşünmek iyidir; söylenmesi gerekenleri seçer, ona göre yazarsınız. (V) Ben şimdiye dek yapamadım bunu, yapamadığım için de yazılarımın birini bile gerçekten beğenmedim.

Numaralanmış cümlelerden hangilerinde “özeleştiri” yoktur?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve IV.   E) I. ve V.

 

2. (I) Dün akşam sekizden sonra vardık Adana’ya. (II) Karanlıkta geçtiğimiz için Torosları göremedim. (III) Göremediğim için üzülmüyorum. (IV) Doğa beni ilgilendirmez. (V) Torosları çok gördüm şimdiye dek. (VI) Gördüm de ne oldu?

Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “amaç” söz konusudur?

A) Paragraf sorularında başarılı olasınız diye kitap okutuyoruz.

B) Sınıfta arkadaşlarını göremeyince derse girmemiş.

C) Son haftalarda düzenli çalıştığı için netlerinde artış oldu.

D) Geçen hafta okuduğu kitabı, aslında hiç mi hiç beğenmemişti.

E) Fen dersleri zayıf olduğu için matematiğe daha çok önem veriyordu.

 

4. (I) Çoktandır tiyatroya gitmemiştim. (II) Tiyatroyla ilgilenmediğim için değil, çocukluğumdan beri severim oyun izlemeyi. (III) Yoruluyorum şimdi, geceleri erken yatmazsam günlerce toparlayamıyorum kendimi. (IV) Yalnız bu yüzden değil tiyatroya gitmeyişim. (V) Yaşlandıkça hoşgörüm, çoğalacağına azalıyor en küçük soğukluğa, bayağılığa sinirleniyorum. (VI) Bizdeki oyunlarda bunlar eksik olmuyor.

Yazar, tiyatroya gitmemesinin nedenini hangi cümlelerde açıklamıştır?

A) II. ve III.   B) III. ve IV.   C) IV. ve VI.   D) III. ve V.   E) II. ve VI.

 

5. (I) Gençlere okumalarını öğütlüyoruz. (II) Bunun için Batı dillerinden birini olsun iyice öğrenmeleri gerektiğini söylüyoruz, (III) Oysaki okumak kişiye özgüvenini kaybettiriyor. (IV) Genç, yaşlı birçok yazarımızın kendilerini beğenmeleri, böbürlenmeleri okumamaları yüzünden değil mi? (V) Geçmişin büyük yapıtlarını bilmedikleri için kendi düşündüklerini tek doğru sanıyor, kendi yazdıklarını pek bir güzel buluyorlar.

Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın bütününde anlatılmak istenen düşünce ile çelişmektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. (I) “Arkadaşlar…” Bu söz ürpertiyor beni. (II) Bir yüz göz olma dileği sezdiriyor da onun için. (III) Bakın uygarlık dünyasına. (IV) Birkaç toplum bir yana, toplantılarda söze “Arkadaşlar!” diye değil, “Bayanlar, Baylar! diye başlıyorlar. (V) Hani bazen “samimilik” diye tutturuyorlar. (VI) Biz de samimi olalım. (VII) Gerçekten arkadaşımız olmayan kimselere “Arkadaşlar” demeyelim.


Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklayıcısı durumundadır?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.

 

7. (I) Yaşadığı yıllarda edebiyatımızı en çok etkileyen edebiyat adamlarından biri de Ataç’tır. (II) Ölümünün üstünden geçen bunca yıl onun zevkle okunurluğunu ortadan kaldırmamıştır. (III) Varlık Yayınevi “Bütün Eserleri” serisine bu yıl Ataç’ı kattı. (IV) Ataç’la ilgili yapıt, ilgi çekici bir önsözle başlıyor. (V) Bu önsöz yalın bir girişin ardından inceleme niteliğine yaklaşıyor.

Yazar, numaralanmış cümlelerden hangisine yorumunu katmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. Aşağıdaki sözlerden hangisi, sözü edilen durumun gerçekleşmesinin olanaksızlığını vurgulamaktadır?

A) Kayaya çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Yalnız taş duvar olmaz.

D) Halının tozu tükenir, delinin sözü tükenmez.

E) Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir “tanım” cümlesidir?


A) Mutluluk; dünyayı, ondan hiçbir şey beklemeden sevmektir.

B) İnsanın her zaman isteyebileceği, ancak zaman zaman bulabileceği sevgi insan sevgisidir.

C) Evren; bir yardımcı, bir öğretici olmaktan çıkmalı bir dost olmalıdır.

D) Umutsuzluk içinde olan insan, her konuda tüm dünyayı haksız görür.

E) Gösterişsiz bir insan sevgisi, sevgilerin en derinidir.

 

10. (I) Musahipzade Celal, hepimizin bildiği birtakım öyküleri birbirine ekleyip anlatır. (II) O öyküler kısaca anlatıldı mı gülümsetebilir kişiyi, hoş olabilir. (III) Oyunda ise uzatılıyor, sözde canlandırılıyor, bir tadı kalmıyor. (IV) Yanılmamışım, umduğumdan fazla bir şey bulamadım o oyunda. (V) Yazar, bütün kişilerine beklenilen sözleri, alışılmış kalıplar içinde söyletiyor. (VI) Ozanlık, anlatıcılık, açıklayıcılık da yok.

Yazar, sözünü ettiği eserle ilgili kaçıncı cümleden başlayarak olumsuz şeyler söylemiştir?

A) II.   B) III.   C) VI.   D) V.   E) VI.


 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “sonradan farkına varma” anlamı vardır?

A) Sardı o her akşamki sessizlik yokuşları

B) Elimi çok dallı bir ağaç gibi tutarım gökyüzüne

C) Başımda unutamadığım şehrin havası…

D) Gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde

E) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım?

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir karşılaştırma yapılmıştır?

A) Orhan Veli iki arkadaşıyla birlikte Garip akımını başlatmış ve hayatı şiire sokmuştur.

B) Tevfik Fikret ve Cenap, Servet-i Fünûn şiirinin en önde gelen isimleridir.

C) M. Akif ve T. Fikret şiiri düz yazıya yaklaştırmada başarılı olmuş iki sanatçıdır.

D) N. Ataç, devrinde birçok sanatçıyı eleştirmiş ve onlara yol göstermiştir.

E) Cevat Şakir’in yaşayarak anlattığı denizi, Sait Faik dışarıdan gözlemlemiştir.

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “umut” kavramı ağır basmaktadır?


A) Dışarda ağır ağır iniyor semadan kar, / Beyaz bulutların yüzünde gölgesi var

B) Gene bahar gelecek, / Pembe çiçeklerini açacak ağaçlar

C) Dalgalar bulutlardan inmiyor bu denizde, / Bekliyorum, fırtına dinmiyor, bu denizde

D) Son gezenler yanarak topraklara düştüler, / Çığlıklı sürülerle kargalar üşüştüler

E) Azgın dalgalarıyla sizi korkutan deniz, / Ne baygın süzer bana gözlerini bir bilsen

 

14. (I) Yazar, Sicilya’nın fakir bir ülke olarak kalışını geçmişe çevirdiği bir ayna ile belirtiyor. (II) Olaylarda ne bir fazlalık ne bir görülmemiştik var. (III) Gabrialdi’nin adaya çıkışı uzak yankılarıyla belirtilmiş. (IV) Her nedense olayları yaşayan kahramanlar çok silik kalmış; tepkileri, duyguları aktarılmamış. (V) Ancak romanın oldukça ahenkli bir dili var; laf kalabalığı yok.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde sözü edilen yapıtın eksik yönü belirtilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. (I) Erkenden uyandım, perdeleri araladım; ortalık apak. (II) Gece kar yağmış; sevindim. (III) Soğuğu sever miyim? Yoo! (IV) Kaç gündür neydi o güney yeli! (V) Yalancı bir sıcaklığı vardır güney yelinin. (VI) Islak ıslak eser, bunaltır kişiyi, soluğunu daraltır.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde yakınma anlamı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-A  4-D  5-C  6-A  7-C  8-E  9-A  10-B  11-D  12-E  13-B  14-D  15-C

Yorumlar (0)
29°
açık