Cümlede Anlam Test 20

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 20

Cümlede Anlam Test 20

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 20

1. (I) Sekiz otuz haberlerinde, Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. (II) Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. (III) Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. (IV) Turgut’ta bunca sarsılmamıştım. (V) Üst üste gelişte bir şey var belki de. (VI) Otuz yıllık arkadaşımdı. (VII) Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştı.
Yukarıdaki parçada anlatılanların nedenleri hangi iki cümlede verilmiştir?
A) II. ve III.   B) III. ve IV.   C) IV. ve V.   D) V. ve VI.   E) VI. ve VII.

2. Bu dönemden sonra, ona gösterdiğimiz ilginin ve yaptığımız bakımın yönü değişti. (I). Artık yemek yemesiyle uğraşmıyorduk (II). Onu daha çok eğlendirmeye çalışıyorduk (III). Meraklı ve zekiydi, ama canı çabuk sıkılıyordu (IV). Bu nedenle her zaman kendisiyle ilgilenmemizi istiyordu (V).
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisinden önce gelen cümlenin sonucu durumundadır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

3. Hava sıcak, arkasındaki uzunca pardösü omuzlarından sarkıyor, şapkası terden yapışıyor, ancak —-
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) o, buna hiç aldırmıyordu.
B) o, buna karşın yürüyordu.
C) o, bunların farkında değilmiş gibi yapıyordu.
D) o, yine de yoluna devam ediyordu.
E) o, çevresine çok önem veriyordu.

4. Bir ünlü devlet adamının her yıl bir önemli ulusal bayramda yapmayı gelenek haline getirdiği uzunca konuşmasını, o yıl sadece üç dakikaya indirmesinin nedenini araştıranlar —-
Yukarıdaki cümle anlam bütünlüğü açısından aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) çeşitli açıklamalar yapmışlardı.
B) değişik sonuçlara ulaşmışlardı.
C) aynı noktada birleşmişlerdi.
D) gerçek nedene ulaşamamışlardı.
E) ortak bir noktada buluşamamışlardı.

5. En emin olduğunuz şey olan evinizin kapı numarasını bile akşam eve dönerken kontrol edeceksiniz; —-
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) bakarsınız değişmiş olabilir.
B) bakarsınız numara yerinde olmayabilir.
C) bakarsınız yeni bir numara vermişlerdir.
D) bakarsınız yerinde duruyordur.
E) bakarsınız değişik bir numara olabilir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem “nedeni ve gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) Niye günlerin bakıra çalan rengi, içinde var sandığın efsunla çarpışır?
B) Dalga vurdukça gider gelir çakıl taşları, hareket içlerinde değildir.
C) Şimdi, güldüğünde neşesi kimseye ulaşmıyor sanıyor.
D) Kendisine ulaşan ve kendini sevdiren ay ışığının altında titrer.
E) Günler ona, gitgide ağırlaşan bir ruhu hatırlatmaktadır.

7. (I) Geçen pazar Çamlıca’ya çıktık. (II) Bir kasım başını yaşıyordu doğa. (III) Ama toprakta en küçük bir üşümüşlük, tedirginlik yok. (IV) Seslerin yankısı havada asılı kalıyordu. (V) Boğaz ve Marmara ütülü çarşaf gibi kırışıksız.
Yukarıdaki parçada anlam akışına göre “Sanki bir yaz uzantısı.” cümlesi numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse paragrafın anlam akışı bozulmaz?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


8. Karşıdaki tek katlı, iğri büğrü, tahta veya kerpiçten yapılmış mini mini evler —-
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle farklı bir anlam kazanır?
A) gözümüzden silinir.
B) ufukta görünmez olur.
C) bana çocukluğumu hatırlatır.
D) dağların ardında kalır.
E) yavaş yavaş geçmiş zamana gömülür.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemin gerçekleşmesinin, bir başka durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu” vurgulanmıştır?
A) Dalgalar kayalara vurdukça, zihnimde madeni bir ses yankılanıyordu.
B) Düşünce örücüleri, yakut ağlarla kapatıyordu dünyayı.
C) Dehşet içindeydi gök, ortalık kekik ve zaman kokuyordu.
D) Ölümün içinde aradığımız hayat, belki de zamandır.
E) Titriyordum, ansızın silindi çevremde görünen bütün yüzler.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şarta bağlı bir durum söz konusudur?
A) Hayat yolculuğunda ağır darbeler alan içimdeki prensesi korumak istiyordu.
B) Başımı çevirseydim bana yabancılaşan bir yüz bulacaktım karşımda.
C) Yüzünde eskisi gibi kendi masumiyetimin yansımasını göremeyecektim.
D) Arkamda sonsuzluğa açılan ve beni içine çağıran kapı onun kapısıydı.

E) Ona bu hoyratlığı yakıştıramayacak kadar dünyadan kopuk bir kadındı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşıtlıklardan” yararlanılmıştır?
A) En diri yapraklar, en yaş dallar en uçlarda bulunur.
B) Gelecek ile geçmişin arasındaki o narin dere kurudu.
C) Donmak imkânsız, çünkü zaman bizden hızlıdır.
D) Çocukken çiçek incirleri yerdik haziran başlarında.
E) Bilirdik ki, onların içinde gerçek meyveler yoktur.

12. (I) Sahile bir ay ölüsü vurdu dün. (II) Bugün de bir kuyruklu yıldız. (III) Gitgide boşalıyor evren. (IV) Bilgiler çoğaldıkça boşluk da çoğalacak; her şey değersiz, battal kalacak. (V) Bir tek düşünce yaşayacak. (VI) O boşlukta yalnız hayatın anlamı kalacak.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olduğu” vurgulanmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

13. I. Senin arkan yoktu, önün yok.
II. Nesneleri bil, gölgelere dokun.
III. Gelecek sonsuz bir rüyada
IV. Artık geçmiş bir kırmızı tilkidir.
V. Karşılaştığında onu hemen tanıyıverdin.
Numaralanmış dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


14. (I) Adam ötede, usul usul yanan şarabı” ateşe bakmadı bile. (II) Bu yere hiç gelmemiş olduğunu biliyordu. (III) Küçük çam suya doğru kökler salıyordu. (IV) Yavru bir kurt ıslak tüyleriyle kuru toprakta sendeliyordu. (V) Geniş yol, gittikçe daralıyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

15. (I) Atatürk’ün bizi kırk yıl önce bıraktığı yerde bile değiliz bugün. (II) Bizans entrikası ile birbirimizi çelmelemekle meşgulüz. (III) Sen-ben kavgasından, yurt hizmetine harcayacak gücümüz kalmadı. (IV) Dış itibarımız paramızın değeri gibi düştü. (V) Yoksul durumumuzu dikkate almadan mirasyedi savurganlığıyla günümüzü gün ettik.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine “Çok daha gerilere düştük” cümlesi getirilirse, parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz? 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “olasılık” anlamı vardır?
A) Belirsizlikler bana birtakım kesinlikler sunardı belki.
B) Kuşun, dalda asılı kalışını düşündüm günlerce.
C) Mağaralar korkuludur, arkana bakma, ürperirsin.
D) Beklemiştin, işte doğdun, bildik oldu dünyan.
E) Sen, gerilemez denilen yaydan fırlatılan bir oktun.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?
A) Ardımda bıraktığım hayalimin ağırlığı altında eziliyor, inliyorum.
B) Yüzeye yaklaştığımda denizlerde gizli kalmış düşünceler yukarıya doğru hareketleniyor.
C) Dalgaların, tunç levhaların, öncesizlik ve sonrasızlığın arasındayım.
D) Yollara çıktığımda zavallı bir göçebe gibi hissederdim kendimi.
E) Toprakta izlerimi görünce, yaşamakta olduğumu anlıyordum.

18. (I) Seçmenlerinizi kazanmak için konuşacaksınız. (II) Parti içinde yükselmek için konuşacaksınız. (III) Kamuoyunu kendinize çevirmek, halk kitlelerini kazanmak için konuşacaksınız. (IV) Gazetecilere şirin görünmek için konuşacaksınız. (V) O partinin bir milletvekili olduğunuz için konuşacaksınız.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “amaç” anlamı yoktur?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


19. (I) Affetmeyi eğitimsel bir araç olarak kullanmak isteyenler vardır. (II) “Bu defalık affediyorum; umarım aklını başına toplarsın.” der böyle düşünenler. (III) Bu yöntem ne yazık ki günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. (IV) Ar damarı çatlamış biri bu düşünceye, yönteme itibar etmez. (V) Affetmenin bu laçka yanını sadece bugün değil, geçmişte de keşfeden büyükler çıkmıştır.
Yukarıdaki parçada anlam akışına göre “Huy canın altında olduğu için bu insan, bir süre sonra yine bildiğini okur.” cümlesi numaralanmış yerlerden hangisine getirilmelidir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik daha ağır basmaktadır?
A) Gerçekten de bu adamı yaşamı boyunca hep annesi destekledi.
B) Hiçbir iş tutmadan başıboş yaşamasını da annesi sağladı.
C) Babası, Adapazarlı bir kereste tüccarıydı o yıllarda.
D) Uzun hastalık yılları, vakitsiz ölümü hepimizi üzmüştü.
E) Adının unutulmamasını sağlamak da yine annesine düştü.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir başka durumun gerçekleşmesine bağlıdır?
A) Böyle bakıldığında doğanın akışı insanı sıkıntıya düşürür.
B) Aslında, anlatılmaya değer olanın ne olduğu sorulabilir.
C) Hayat, beni durağanlığın içindeki devinimi yakalamaya yöneltti.
D) Parmakları arasına sıkıştırdığı kalemi çenesine dayamış düşünüyordu.
E) Öykü, aslında, olaysız olayı anlatma gücünü göstermelidir.

CEVAP ANAHTARI
1-E  2-E  3-E  4-A  5-D  6-B  7-D  8-C  9-A  10-B  11-B  12-D  13-A  14-E  15-B  16-A  17-C  18-E  19-E  20-D  21-A

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 22:02
YORUM EKLE