Cümlede Anlam Test 23

Cümlede Anlam Test 23

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 23

1. Shakspeare bir çağın değil, bütün çağların adamıdır.

Bu sözle Shakspeare’in hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?

A) Yapıtlarında özellikle toplumsal sorunları ele aldığı

B) Yalnız yaşadığı döneme değil, her döneme seslendiği

C) Ulusallıkla evrenselliği kaynaştırmayı başardığı

D) Çağının sorunlarına çözümler önerdiği

E) Dil ve anlatım yönüyle çok başarılı olduğu

 

2. I. Sanat insanlara: “Sen yaşıyorsun, uyan farkına var yaşadığının!” demektir.

II. Sanatçılık insanlara, gizli kalmış güzellikleri gösterebilmektir.

III. Sanatın amacı insanlara, yaşadıklarını hissettirebilmektir.

IV. Sanat, insan için hava gibi su gibi vazgeçilmezdir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

3. Cahit Sıtkı’nın ağzından genç şair adaylarına iletmek istediğim bir öğüt var; “Şiirin sana gülmesini istiyorsan, önce sen kendini tamamen ona vereceksin.”

Bu parçadaki “şiirin sana gülmesi” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarılı bir şair olmak

B) Bir şiiri doğru anlayabilmek

C) Kolay anlaşılan şiirler yazmak

D) İnsanları güldürebilecek şiirler yazmak

E) Tüm yaşamını şiire adamak

 

4. Yaşamınız yaşadıklarınızla değil, beklentilerinizle şekillenir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Geleceğe umutla bakan kişi, yaşamdaki olumsuzluklardan çok az etkilenir.

B) Yaşadığı olumsuz olaylar, kişinin geleceğe güvenle bakmasını engeller.

C) Kişinin hedefleri, yaşamının biçimlenmesinde yaşadıklarından daha etkilidir.

D) Beklentileri gerçekle uyum içerisinde olan kişiler, hayal kırıklığına uğramaz.

E) Geleceğin daha güzel alacağına inanan kişi, yaşama dört elle sarılır.

 

5. Sıradan bir deneyim bile, yaşadıklarına biraz yoğunlaştığın zaman seni bilim adamları ve sanatçılar gibi “büyük öğretmenlerin” yanına götürebilir.

Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


A) İnsan dikkatle düşündüğü zaman, yaşadığı en basit olaylardan bile büyük dersler çıkarabilir.

B) Öğrenmek sadece okul yıllarında değil, hayat boyunca devam eder.

C) İnsan yanlış yaptım diye üzüleceğine, nerede yanlış yaptığını düşünmelidir.

D) Kişinin olgunlaşmasında deneyimlerinden aldığı dersler çok önemlidir.

E) Kendine güvenip yılmadan çalışan herkes, bir bilim adamı ya da sanatçı olabilir.

 

6. Sanatı oyuna benzeten felsefeciler vardır. Şöyle ki, nasıl ki oyun sadece oyun içindir, sadece oyun olduğu için oynanırsa sanat da sadece sanat için yapılır. Buna yapılmalıdır dersek daha doğru olur.

Bu sözlerle anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatta dün ya da yarın değil, bugün düşünülmelidir.

B) Sanat eseri okuyanlara, izleyenlere zevk vermelidir.

C) Sanatın kendisinden başka bir hedefi olmamalı, ondan bir yarar beklenmemelidir.

D) Sanat eseri kadar, onu ortaya koyan sanatçının özellikleri de önemlidir.

E) Sanatta önemli olan işlenen konudan çok onun nasıl işlendiğidir.

 

7. Bir fikri öldürmek istiyorsan, onu lüzumsuz birçok kelimeyle ifade et.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Bir düşüncenin insanları etkilenmesinde anlatım biçimi çok önemlidir.

B) Üslubuna özen göstermeyen birinin söylediklerinin hiç önemi yoktur.

C) Yalın biçimde dile getirilmeyen düşünceler tüm değerini yitirir.

D) Konuşma sırasında sözün uzatılması, ilgiyi azaltır ve dağıtır.

E) En değerli düşünceler en yalın biçimde ifade edilenlerdir.

 

8. Eleştiri okumayan kişi, kötü yapıtlar arasında ömür tüketir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Eleştirmen, okuru iyi eserle buluşturur; kötü esere karşı da uyarır.

B) Eleştirmen, sanat ortamına canlılık kazandıran kişidir.

C) Bir toplumda okuryazar sayısının artması, eleştirmenlere bağlıdır.

D) Eleştirmen, kitaplarla okur arasında köprü görevi görür.

E) Eleştirmen, okurların düzeyini yükseltmek için kötü kitapları da tanıtmalıdır.

 

9. Bütün ömürleri kalabalıkta geçenler, kendilerinden çok uzaklarda yaşamak zorunda kalırlar.

Bu cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı insanlar hiçbir zaman yalnız kalmak istemez.

B) Yaşam tarzı ve yaptığı iş, insanın kişiliğine yön verir.

C) Yalnız kalmaya fırsat bulamayan kişiler, duygu ve düşünceleriyle baş başa kalamaz.

D) Yaşam boyunca kalabalıklar içinde bulunmak her insan için katlanılmaz bir durumdur.

E) Kişinin en huzurlu anları kendisi ile baş başa kaldığı saatlerdir.

 

10. Söz ne denli değerli olursa olsun, yazıya geçmediği sürece onun sonsuzluğu söz konusu edilemez.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Yazıya geçirilmemiş bir sözün gerçek değeri anlaşılmaz.

B) Söylediklerinin önemli olduğunu düşünen kişi, onları yazılı duruma getirerek anlatmalıdır.

C) Ancak evrensel konulara yönelik konuşmalar kalıcılık kazanabilir.

D) Konuşmaların kalıcılık kazanması, ancak yazıya geçirilmesi ile gerçekleşebilir.

E) Gerçek sanatçı, yalnız yaşadığı dönemi düşünerek eser vermez.

 

11. Herkesin yaka silktiği bir çocuktu, evdeki her şeyi kırıp döktüğü gibi —-

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez?

A) sokakta da arkadaşlarıyla sürekli kavga ederdi.

B) okulda da arkadaşlarına ve öğretmenlerine rahat vermezdi.

C) bahçedeki çiçeklere, ağaçlara bile zarar verirdi.

D) tehlikeli yerlerde oynamaktan da geri kalmazdı.

E) bazen inanılmayacak kadar anlayışlı bir çocuk olurdu.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “karşılaştırma” vardır?


A) Son on yılda yayımladığı tek yapıt bu 80 sayfalık şiir kitabıydı.

B) Abdülhak Hamit denildiğinde pek çok insanın aklına ilk gelen şiir “Makber” dir.

C) “İnsan sevgisi”ni belki binlerce sanatçı işledi, ama hiçbiri Yunus Emre gibi değil.

D) Yirminci yüzyıl şiirinde ölçü ve uyak önemini yitirmiş, dil ve söyleyiş değer kazanmıştır.

E) Günümüz romanlarında toplumsal konular ve çevre-birey ilişkisi önem kazanmıştır.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?

A) Bu yıl oldukça ümitli; yıl boyunca çok iyi çalıştı.

B) Pazar günü evde oturmaktan sıkıldım; balkondaki boş saksılara çiçek diktim.

C) Bu adam gördüklerini anlatmazsa, kaza kesinlikle aydınlanmayacak.

D) Evde bir arkadaşını bekliyordu; birlikte maça gidecekmiş.

E) Evinden oldukça uzaktaydı, üstelik yanında para da yoktu.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “üslup’la ilgili bir yargıdır?

A) İlk romanından beri yazdığı tüm öykü ve romanlarda gözlemlerini anlatmaya özen göstermiştir.

B) Can sıkıcı olaylardan ya hiç söz etmez ya da böyle olayları birkaç cümle ile geçiştirirdi.

C) Yapıtlarında kendisinden ve yaşamından söz etmeyi doğru bulmazdı.

D) Yazdıklarının herkes tarafından anlaşılması için sözcükleri temel anlamlarıyla kullanmaya dikkat ederdi.

E) Eserlerinin, çocukluk anılarından kent yaşamına kadar uzanan oldukça geniş bir konu haritası vardı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-A  4-C  5-A  6-C  7-C  8-A  9-C  10-D  11-E  12-C  13-B  14-D

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur