Cümlede Anlam Test 3

Cümlede Anlam Test 3

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Cümlede Anlam Test 3

1. “Bir an için dünyada hiç şair olmadığını düşünün: Ne hayatın tadı kalır ne yaşamanın.”

Bu cümlenin anlamını karşılayabilecek olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçinde şairlerin olmadığı bir dünyada, hayat çekilmez olur.

B) Şairlerin görevi insanlara yeni kavramları tanıtmaktır.

C) Şairlere değer vermemek düşünceyi hiçe saymaktır.

D) Sanatçıların görevi topluma yol göstermek, ışık  tutmaktır.

E) Gerçek şairler toplumun duygularını en iyi biçimde dile getirenlerdir.

 

2. Bir edebiyat, ulusal olduğu ölçüde uluslararası değere sahip olur.

Bu sözün anlamını karşılayacak olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebi eser, ulusal değerlerle evrensel olanları birleştirirse herkesçe beğenilir.

B) Kendi ulusunun değerlerini yansıtamayan edebiyat, evrensel olamaz,

C) Ulusal özellikleri aşamayan eserlerin evrenselliğinden söz edilemez.

D) Sanatçı, edebi eserde yalnızca ulusallığa önem vermelidir.

E) Toplum sorunlarını çözümleyici eserler evrenselliğe ulaşacaktır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde, ikinci dizedeki eylemin nedeni birinci dizede verilmiştir?

A) Garip garip ağlar gönül, / Ölürsem olmaz haberin

B) Bu mudur senin eserin? / Sinemi yaktı kederin

C) Bu hasretlik bize zulüm / Senden ayrı düştü yolum

D) Yolumuz gurbete düştü / Hazin hazin ağlar gönül

E) Çekilecek çilemiz var / Dertli gönül niye ağlar?

 

4. (I) Hugo’nun şiirlerini okumak istediğimde önce gözlerim kamaşsa bile, yoruluyorum, çabucak bunalıyorum. (II) Parlak mısraları sanki bir gök gürültüsü, arka arkaya şimşekler… (III) Gene de işlemiyor kişinin içine; boşuna o gök gürlemesi, şimşekler; bir türlü yağamıyor. (IV) Gerçekten sevdiğiniz bir şiiri okurken bir durursunuz; bir yeri, bir iki mısrası gerçekten kavrayıvermiştir sizi. (V) Hugo’nun şiirleri sizi en coşturduğu anlarda bile dışınızda kalır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, yazarın Hugo’nun şiirleri ile ilgili değerlendirmesi yer almamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman kavramında kesinlik, belirginlik yoktur?

A) Geçen gün tanımadığım biri telefonla aramıştı.

B) Bu sahnede geçen sezon, on beş oyun sahnelendi.

C) Geçen akşam Üsküdar’daki dostlarımızın yanına gitmiştik.

D) Bu derginin çıktığını geçen hafta öğrendim.

E) Ülkemiz geçen yıl sanat açısından verimli bir dönem yaşadı.

 

6. Asıl büyük eserler, kendilerinden yüzyıllar sonra gelecek kuşakların anlayış ve görüşlerini belirler.

Yukarıdaki söz, büyük eserin hangi yönünü ortaya koymaktadır?

A) Duygusallık

C) Kalıcılık

B) Yalınlık

D) Evrensellik

E) Özlülük

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde birinci cümle ikincinin gerekçesi değildir?

A) Çok rahatsızsın; biraz dinlenmen gerekir.

B) Elbiseniz henüz hazır değil; biraz bekleyeceksiniz.

C) Gece çok geç yatmış; hâla uyanmamış.

D) Yemek çok güzel olmuş, biraz daha alayım.

E) Sabahtan beri bekliyoruz, hâlâ görüşemedik.

 

8. (I) Ozanlık; bir gizemi belirleme, o gizemin kabuğu olan anlamın anlamını aralamadır. (II) Ozan, kendi külünden doğmuştur. (III) Ozanlığın kaynağı kişinin çocukluğu, ilk deneyimleri, ilk algılamalarıdır. (IV) Yani şiirinin beslendiği lirizmdir. (V) Her gerçek şair, şiirinin başlangıcında lirizmi aramıştır.


Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir “tanım” yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. (I) Andre Maurois’nın Olympio’sunu okuyorum. (II) V. Hugo’nun yaşamını, yazdıklarını anlatıyor. (III) Aslında bu kitabı aylar önce almıştım. (IV) Birkaç kez de okumak için açtım; yürümedi, bir türlü okuyamadım. (V) Biliyorum gene yürümeyecek. (VI) Kitabı değil, Hugo’yu sevmiyorum da onun için.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “önyargı” vardır?

A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sonraya bırakma” anlamı vardır?

A) Ona söyle de hemen buraya gelsin.

B) Geçen yıl nasıl çalıştı da sınavı kazandı.

C) Bize yaşadıklarını anlattı da kimse inanmadı.

D) Bu adam her şeyi biliyor da anlatmıyor.

E) Hele bir sınıfını geçsin de.

 

11. Yürümeyi eskiden çok severdim, saatlerce yürüdüğüm olurdu. Nerde o günler! Şimdi Kızılay’dan Sağlık Bakanlığı’na kadar yürüdüm mü dizlerime bir ağırlık geliyor.

Altı çizili bölüm aşağıdaki duygulardan hangisini yansıtmaktadır?

A) Yalnızlık

B) Pişmanlık

C) Sevinç

D) Şaşkınlık

E) Özlem

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “emin olmama” anlamı vardır?

A) Yüzünde tatlı bir gülümseme ve çalışmaktan doğan hafif bir kırmızılık vardı.

B) Gülümseme birdenbire kayboldu, gözleri hayretle büyüdü.

C) Adamın yüz ifadeleri neredeyse yine eski, temiz, memnun hâlini alı verecekti.

D) Çalışanlar, biraz sonra işlerini bitirmiş olacaklardı.

E) Adam, bir dülgerbalığı alabilmek için elinden geleni yapıyordu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “koşul” anlamı vardır?

A) Gürültü etmese de ders çalışsam.

B) Böyle davrandıkça her zaman ceza alırsın.


C) Bu saatten sonra gelse de bitiremez.

D) Ortalık aydınlandı mı hepsi yuvalarına çekiliyor.

E) Anlatılanları anlamasa da dinlemeyi biliyor.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A) Hayâl gücünden yararlanmaması sanatçının işini güçleştirir.

B) Hayâl gücüne yer vermeyen eserler kalıcı olamayacaktır.

C) Yarının sanatçısı için hayâl gücü en önemli kaynak olacaktır.

D) Bu eserinde bir kasabada geçen olayı anlatmış, hayâle hiç yer vermemiştir.

E) Hayâl gücü sanatçının başarısını etkileyecektir.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yakınma, şikâyet” anlamı vardır?

A) Soğuktan veya üzüntüden mi bilmem, gözlerinde yaşlar var.

B) Kurallara uyan yok, herkes bildiğini okuyor.

C) Dün arayan çocuk, acaba tekrar arar mı?

D) Çocuğunu yatakta görünce, büsbütün huzursuz oldu.

E) Acı haberi duyunca, gözünden bir damla bile yaş gelmedi.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-D  4-D  5-A  6-C  7-E  8-A  9-D  10-E  11-E  12-C  13-B  14-D  15-B

Yorumlar (0)
28°
açık