Cümlede Anlam Test 5

Cümlede Anlam Test

Cümlede Anlam Test 5

Cümlede Anlam Test 5

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 5

1. Dille ulusal duygu arasında, kopmaz bir bağlantı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Düşünceyi dilden ayrı düşünmek mümkün değildir.

B) Bir ulusu tanımanın ilk adımı onun dilini öğrenmektir.

C) Bir dilin başka dillerde olmayan ayırıcı özellikleri vardır.

D) Toplumların duygularını gereği gibi açıklamaları dillerini iyi kullanmalarına bağlıdır.

E) Milletin ulusal özellikleri ve anlayış biçimi mutlaka diline yansıyacaktır.

 

2. (I) La Fontaine’i öyleleri beğenir ki insanın bir daha okumayası gelir. (II) Öyleleri kötüler ki “Yaşa La Fontaine!” denir. (III) Fransız edebiyat tarihinde bir bakarsınız La Fontaine’i öven övene, bir de bakarsınız yeren yerene. (İV) Boileau’ya göre melektir, Rousseau’ya göre Şeytan. (V) Kim haklı, kim haksız? (VI) Bütün bu aşırılıklar gereğince okunup, incelenmediği için olmuyor mu dersiniz?”

Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlede belirtilen yargıyı örneklendirmektedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Güzel başka, doğru başkadır, denmez. Doğrunun ve inanarak söylediklerimizin dışında güzellik yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözlerle aynı anlamı taşır?

A) Doğruluk güzelliğe değer katar.

B) Yanlışı bilmek, doğrunun değerini artırır.

C) Doğruluğuna inanılmayan söz güzel değildir.

D) Kişi inanmadığı doğruyu söylememeli.

E) Ancak doğru olan güzeldir.

 

4. Dil, toplum içinde bir ayrılık öğesi değil, bir yakınlaştırma ve kaynaştırma aracıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözün anlamını karşılar?

A) Dilin görevi toplumda birliği ve anlaşmayı sağlamaktır.

B) Dile eklenen yeni sözcükler, dilin işlevini aksatacaktır.

C) Toplumda birlik yoksa, dil birliği de olası değildir.

D) Dilin canlı olması, toplumdaki kaynaşmanın kanıtıdır.

E) Yaşayan dil, toplumun yaşam biçimini yansıtır.

 

5. Övgülerde birleşiverme, bir yazar için yaşama güvencesi değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Gerçek sanatçının yazdıkları tüm eleştirmenlerce ilgi görür.

B) Sanat eseri için övgü kadar yergi de doğal karşılanmalıdır.

C) Sanatçı, herhangi bir etki altında kalmadan eserini oluşturmalıdır.

D) Yazdıklarını birçok kişinin beğenmesi, sanatçının başarılı olduğu anlamına gelmez.

E) Sanat eserine gösterilen ilgi sanatçının kişiliği ile ilgili olmamalıdır.

 

6. Medeniyet öyle bir ateştir ki ona uzak duranları yakar.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca sn yakındır?

A) Teknolojik gelişmelerin, insanlığa yararı kadar zararı da dokunmuştur.

B) Uygarlığın sonuçlarını paylaşmak toplumlar için kaçınılmaz bir durumdur.

C) Toplumdaki değişme ve yenileşme hareketlerine karşı konulamaz.

D) İnsanlar, teknolojinin olanaklarını diğer insanlara karşı bir silah olarak kullanabilir.

E) Akıllı insan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı çıkmaz.

 

7. “İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgâr ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur.”

Bu cümlenin anlamını karşılayabilecek olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedeflenen başarıya ulaşmak yalnızca çalışmaya bağlıdır.

B) Koşulların zorluğu bazen gerçek yetenekleri köreltebilir.

C) Gerçek yetenekler, ancak güç koşulları aştıktan sonra ortaya çıkar.

D) Mükemmele ulaşmak isteyen başkaların yardımını göz ardı etmemelidir.

E) Her güçlüğün kolay bir yanı vardır; önemli olan onu bulabilmektir.

 

8. Tembel adam çalışkanı sever, zayıf olan kuvvetliyi takdir eder ve alkışlar; fakat herkes hafif ve kolay işi ister.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki söz ile aynı doğrultudadır?

A) Güçlüklerle mücadele edilmeden başarıya ulaşılmaz.

B) Kolaya kaçış, kişinin mücadele gücünün yok olmasına yol açar.

C) İnsanın özünde var olan duygular, onu kolaylığa ve tembelliğe yöneltir.

D) Güçlüklerden kaçan, mücadele etmeyi sevmeyenler tembel insanlardır.

E) Zor işlerle uğraşanlar takdir edilir, ama kimse zorluklarla uğraşmayı istemez.

 

9. Kişinin bir yolunu bulup her şeye sahip olması çok da önemli değildir, öncelikle insanın onların tadına varabilecek bir ruhu olmalı, insanı mutlu eden şey bir şeye sahip olmak değil —-

Yarım kalan cümle en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) ona hakkıyla sahip olabilmektir.

B) onu gözü gibi korumasıdır.

C) onun gereği gibi tadına varabilmektir.

D) sahip olduğu şeyi başkalarıyla paylaşmaktır.

E) onu çok iyi bir şekilde değerlendirmektir.

 

10. Şiir, çağrışım oluşturmanın dışında başka nasıl bir görev üstlenebilir?

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Gerçek şair, kendi duygularını okuyucuya aktarmayı başarır.

B) İyi bir şiirden beklenen okuyanda değişik duygu ve düşünceler uyandırmasıdır.

C) Şair, evrensel konularla ilgili duygu ve düşüncelerini şiirlerine yansıtabilen kişidir.

D) Her okuyanın kendi duygularını bulduğu şiirler, şiir olmaya hak kazanmıştır.

E) Şiirin pek çok görevi vardır, en önemlisi okuyanda çağrışım uyandırmaktır.

 

11. Yakında ölürsem bir dileğim var kalanlardan: Beni sevmeyenlere karışmam. Ötekilerden benim dileğim: Öldüğümün ertesi günü yazı yazmasınlar benim için. —-

Bu sözler en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?

A) Gerekli görürlerse benim bir değerim olmadığını söylesinler

B) Belki arkamdan ağlayıp, yas tutanlar olabilir

C) Zaman nasıl olsa bütün acıları unutturur

D) İki yıl bekledikten sonra, beni gene değerli bulurlarsa yazsınlar düşüncelerini

E) Her insanın seveni de sevmeyeni de bulunur.

 

12. Hayatın gerçek amacı bilgi değil, eylemdir.

Bu söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi edinmenin en güzel yolu yaşamaktır.

B) Bilgiler, ancak eyleme dönüştürülmekle değer kazanır.

C) Faydalı olmayan bilgi yapıcı değil, yıkıcıdır.

D) Bilime dayalı olmayan eylem yapıcı değildir.

E) Gerçek bilgilere ulaşmak eylemle olur.

 

13. Sanatçı, yaşadığı çağın beğenisine kendini kaptırmamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca yukarıdaki cümleyle özdeştir?

A) Gerçek yazar için beğenilmek önemli değildir.

B) Çağında beğenilen yazarlar, asırlarca yaşamaya hak kazanır.

C) Kalıcı olmak isteyen sanatçı, döneminin şartlarını göz ardı etmemelidir.

D) İyi bir sanatçının herhangi bir desteğe ihtiyacı yoktur.

E) Döneminin beğenisine uymaya çalışmak sanatçı için olumlu bir durum değildir.

 

14. Resim, fincanın kendisi değildir, fincanın resmidir. Kuşkusuz tiyatro da öyle; tiyatro. —-

Bu sözleri sürdürebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) yaşamın ve kişilerin oyunlaştırılmasıdır.

B) her yönüyle özgün olmalıdır.

C) ışık ve sahneden çok konuşma demektir.

D) yaşamı yansıttığı ölçüde başarılı olacaktır.

E) yaşanmak istenenlerin ortaya konmasıdır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-E  4-A  5-D  6-B  7-C  8-E  9-C  10-B  11-D  12-B  13-E  14-A

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 21:56
YORUM EKLE