Cümlede Anlam Test 7

Cümlede Anlam Test

Cümlede Anlam Test 7

Cümlede Anlam Test 7

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 7

1. “Bir insanın eserleri, çok defa onun özlediği, ulaşmak istediği şeylerin hikayesidir.”

Bu cümleyi en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlemleri ve tutkuları sanatçının kişiliğini oluşturur.

B) Sanatçı gerçeği değil, yalnız ulaşmak istediği gerçeği anlatır.

C) Sanat eserine asıl yön veren sanatçının idealleridir.

D) Sanat eserinin konusunu sanatçının özlemleri, hevesleri oluşturur.

E) Sanatçı kendi amaçlarıyla çelişmediği sürece toplumun amaçlarını dile getirir.

 

2. Anadilini hakkıyla bilmeyen kişi, başka bir dili de öğrenemez.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca yukarıdaki cümleyle özdeştir?

A) Anadilini gereği gibi bilmeyen kişi topluma yararlı olamaz.

B) Yabancı dil öğrenmek isteyen kişi, önce kendi dilinde yazılmış başarılı eserleri okumalıdır.

C) Kişinin yabancı dil öğrenmesinin temel koşulu, kendi dilini kusursuz bilmesidir.

D) Türkçe öğretimi yetersiz olduğu için öğrenciler yabancı dil öğrenemiyor.

E) Yabancı dil öğrenmek her şeyden önce, çaba isteyen bir iştir.

 

3. “Edebi türler İçinde yalnız şiir, yazıldığı lisanın malıdır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu sözün anlamını karşılar?

A) Sanatçı öncelikle kendi dilini iyi tanımalıdır.

B) Dilin inceliklerini yansıtmayan şiir başarılı olamaz.

C) Bir başka dile çevirisinde başarılı olunamayacak tek tür şiirdir.

D) Sanatçı, eserinde ulusal nitelikleri yansıtmaya özen göstermelidir.

E) Şair başka dilleri denemek yerine, kendi diline yönelmelidir.

 

4. I. Sanatçı, konularını gerçek hayattan alarak anlatır,.

II. Sanatçı eserlerinde yaşamı, sanatın gerektirdiği değişiklikleri yaparak anlatır.

III. Sanatçının anlattıkları aslında kendi dünya görüşü ve olaylara bakışıdır.

IV. Sanatçının amacı, hayatın gerçeklerini okuyucuya aktarmaktır.

V. Sanatçı, ne anlatırsa anlatsın, kendini anlatmaya e engel olamaz.

Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine yakındır?

A) I – III   B) II – IV   C) IV-V   D) III – V   E) I – V

 

5. “Şiirde geçmişe hiçbir şey borçlu olmayan tam bir yenilik yoktur.”

Bu cümleden çıkarılabilecek anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her sanatçı mutlaka geçmişten yararlanmak zorundadır.

B) Sanatın değeri geçmişle günümüz arasında bağ kurabilmesinden ileri gelir.

C) Geçmişin devamı olmayan yenilik, toplumca benimsenmez.

D) Her yenilik, geçmişten gelen birikimlerin üzerine kurulur.

E) Sanatta geçmiş yok sayılamayacağı gibi, bütünüyle geçmişe bağlı da kalınamaz.

 

6. Tanıma ve tanışma merakım yoktur; yazara yaklaştıkça eserden uzaklaşma korkusunu duyarım. Birini kazanmak, ötekinin tadını kaçırmak gibi gelir.

Bir eleştirmenin bu sözleriyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir eseri daha iyi anlamak için, yazarını tanımak yararlı olabilir.

B) Eleştirmen sanatçı ile değil, onun eseriyle ilgilenmelidir.

C) Dostluklar çoğu zaman eleştirmenin işini engeller.

D) Bir eseri değerlendirmek için oluşturulduğu şartları bilmek gerekir.

E) Eleştirmenin görevi eserle ilgili bilgi vermektir.

 

7. Bazı şiirlerini okurken bir umut beliriyor içinizde: “Ozan şimdi güzel bir söz söyleyecek, bir dizesiyle kalbimizi sarsacak.” diyorsunuz. —-

Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez?

A) Beklentinizin gerçekleşmediğini çok geçmeden fark ediyorsunuz.

B) Umudunuzun boşa çıktığını hemen anlıyorsunuz.

C) Ama o beklediğiniz dize bir türlü gelmiyor.

D) Biraz önceki yavan söyleyiş yeniden karşınıza çıkıyor.

E) Seçilmiş dizeler birbiri ardınca sıralanıyor.

 

8. Bir insan, kendi ölümü ile değil, kendisini sevmiş veya sadece tanımış en son insanın da toprağa düşmesiyle ölür.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?


A) Ölenlerin anısını yaşatmak, yaşayanlar için bir görevdir.

B) Ölümünden sonra da yaşamak isteyenler, yerlerine başkalarını yetiştirmelidir.

C) Ölen kişiler, dünyada sevenleri ve tanıyanları oldukça astında yaşıyorlardır.

D) Ölüm bütün sevgilerin ve tanışıklıkların üzerine bir örtü çekebilir.

E) Ölümün insanlara tattırdığı gerçek acı, sevdiklerini unutturmasıdır.

 

9. Şair bir toplumun ortak malı olan dil içinde kendi dilini yarattığı oranda şairdir ve şiir duygu olmuş düşüncenin yürekten kopuşudur.

Bu cümlenin anlamından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şiir, sanatçının yüreğinde duyduğu duyguları dile getirmesidir.

B) Şiir, düşünce ile duygunun bütünleşmesinden doğar.

C) Şiirde düşünceden çok duyguların egemenliği söz konusudur.

D) Şair, günlük dildeki sözcüklere yeni anlamlar kazandırabilen kişidir.

E) Gerçek şair, kendine özgü bir söyleyiş tarzı geliştirebilir.


10. Yazdıklarını yırtamayan bir kimse, tiyatroda oyun yazarı olamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) İlk oyunu ile şöhreti yakalamış yazar yoktur.

B) Oyun yazarı olmanın koşulu kendi yazdıklarını başarısız bulabilmektir.

C) Başarıya ulaşmak, yıllar süren bir deneyimi gerektirir.

D) Gerçek sanatçıların ilk yazdığı oyun, yıllar sonra bile beğenilir.

E) Beğenilmek isteyen sanatçı, ilgi çekici konulara yönelmelidir.

 

11. Bireylerinin hepsi de birbirine benzeyen, hepsi de birbiri gibi düşünen bir topluluk çekilir mi?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki düşünceye anlamca en yakındır?

A) Aynı toplumda yaşayan bireyler, birbirlerinin yaşantısından ve düşüncesinden etkilenirler.

B) Bütün fertlerinin aynı düşüncelere sahip olduğu toplum alabildiğine sıkıcıdır.

C) Özgür düşüncenin gelişmesi kişilerin özgür düşünebilmelerine bağlıdır.

D) İnsanların aynı düşüncelere sahip olması, birlik sağlasa bile genellikle sıkıcı bir durumdur.

E) Toplumsal baskılar, kişisel görüşlerin sergilenmesine engel olmamalıdır.

 

12. Eskiden arkadaşlarım, dostlarım vardı; arardım onları. Bir gün görmesem edemezdim, özlerdim. —-

Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez?

A) Şimdi aylar geçiyor; ne ben onları arıyorum ne de onlar beni.

B) Sık sık bir araya gelir, konuşur, dertleşirdik.

C) Birbirimize nasıl da bağlıydık?

D) Gün oluyor en yakın dostların yanında bile sıkılıyorum.

E) Yüz yüze görüşemezsek mutlaka her gün telefonla görüşürdük.


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yapılan bir işin gereksizliği” anlamı vardır?

A) Böcek olmayı kabul edenler, ayak altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdır.

B) Her şey yolunda gidiyorsa mutlaka bir şeyi gözden kaçırıyorsundur.

C) Odununuzu kendiniz keserseniz iki kez ısınmış olursunuz.

D) Bir atı su içmeye götürürsün, fakat onu su içmeye zorlayamazsın.

E) Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak neye yarar?

 

14. Hür olarak düşünebilmek için yazılan şeyin bir sonuca varmayacağından emin olmak lazımdır.

Bu cümleden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgür sanatçı, herhangi bir engel tanımadan her konuyu işler.

B) Kendine özgü düşünceleri olmayan sanatçının özgür davrandığı söylenemez.

C) Bir düşünceyi kanıtlamak için yazılmış bir yazının yazarının özgür davrandığı söylenemez.

D) Kişinin özgür olması sahip olduğu düşüncelerin tutsağı olmamasına bağlıdır.

E) Bir sanatçı ya da aydının ne ölçüde özgür davrandığı, yazdıklarından anlaşılabilir.

 

15. I. Yazar, her şeyden önce, söyleyecek bir sözü olan kişidir.

II. Sanatçı, işlediği konuya göre tür belirler.

III. Sanat yapıtında biçim, konuya değer kazandırır.

IV. Okurlara iletilecek bir mesajın olması yazarlığın ilk koşuludur.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) I. ve II.   D) II. ve III.   E) I. ve IV.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-C  4-D  5-D  6-B  7-E  8-C  9-C  10-B  11-B  12-D  13-E  14-C  15-E

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 21:57
YORUM EKLE