Cümlede Anlam Test 9

Cümlede Anlam Test

Cümlede Anlam Test 9

Cümlede Anlam Test 9

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cümlede Anlam Test 9

1. I. Başarılı sanatçı yaşadığı olayların gizli kalmış yönlerini yansıtır.

II. Bir sanatçı eserini oluştururken duygularını göz ardı edemez.

III. Sanatçı, topluma öncülük eden kişi olmalıdır.

IV. Gerçek sanatçı, anlattıklarını bir fotoğrafçı titizliği ile yansıtmalıdır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiri ile çelişir?

A) I – II   B) II – III   C) II – IV   D) I – IV   E) I – III

 

2. Eleştirmen okuma cezasına çarptırılmış kişidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Eleştirmenin bir yapıtla ilgili öznel düşünceleri olamaz.

B) Eleştirmen, istediğini yazma konusunda özgür değildir.

C) Eleştirmenden okuduğu her kitabı değerlendirmesi beklenir.

D) Eleştirmenin işi sanatçıya göre oldukça sıkıcı ve zordur.

E) Yayımlanan her kitabı okumak zorundadır, eleştirmen.

 

3. Karşımızdakini susturmaya kalkmak kendimize, düşündüklerimize, ileri sürdüğümüz kanılara güvenimiz olmadığını gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Karşısındakini susturmaya çalışanlar tartışmaya tahammülü olmayanlardır.

B) Söyleyecek sözü olan insan, mutlaka bir yolunu bulup düşüncelerini dile getirir.

C) Sorulara cevap veremeyecek kişi, karşısındakine konuşma fırsatı vermez.

D) Kendisine ve düşüncelerine güvenen insan, fikirlerinin eleştirilmesinden rahatsız olmaz.

E) Karşınızdakini zorla susturmaya kalkışırsanız, onun işini kolaylaştırmış olursunuz.

 

4. Bir sanatçının yılların yıkıcılığına ne ölçüde dayandığı önemlidir; ama —-

Bu sözler aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?

A) zamana dayanabilmek iyi sanatçı olmanın en önemli kanıtıdır.

B) sanatçının kendi çağında etkili olması da bir o kadar önemlidir.

C) o sanatçıya ait bugün hâlâ dillerde dolaşan birkaç dize varsa şairliği kuşkuya yer bırakmaz.

D) daha önemlisi etkisinin uzun süreli olmasıdır.

E) çağdaş sanatçı yalnız kendi kuşağına seslenmeyi düşünür.

 

5. Okumak eğlenmek, tat almak içindir. Okumanın kişiye yarayanı öylesidir; bir zorunluluk oldu mu giderek bunaltır kişiyi.


Bu sözlere anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okunan her kitabın yararlı yönlerini aramak, giderek kişiyi okumadan soğutur.

B) Her kitabın, mutlaka okuyucuya vereceği tat vardır.

C) Zevk vermeyen okumanın okuyana sağlayacağı bir yarar yoktur.

D) Bir kitaptan her okuyanın aynı ölçüde tat alması mümkün değildir.

E) İyi okur, okuyacağı kitapları belirlerken seçici davranır.

 

6. Ünlü bir eleştirmen: “Önyargılı olmayan okuyucuyu iyice meraka düşürdüğüm zaman işim bitmiş olur, görevimi yerine getirmiş olurum.” der.

Buna göre eleştirmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat yapıtını değerlendirirken önyargılı davranmamak.

B) Yazar ile okuyucu arasında köprü görevi görmek.

C) Yorumlarıyla sanat ortamına canlılık kazandırmak.

D) Okuyucunun, yapıtta aradıklarını bulmasına yardımcı olmak.

E) Sanat yapıtına karşı okuyucunun ilgisini uyandırmak.

 

7. Biz ihtiyarlar niçin severiz baharı? Günlerin kısalması, ağaçların çırçıplak kalması bize öleceğimizi, vaktin saatin yaklaştığını hatırlatır da ondan.

Bu sözden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyarlar, baharı kendilerini ölüm düşüncesinden uzak tuttuğu için sever.

B) Baharın güzellikleri -yaşlılar dahil- tüm insanları mutlu edebilir.

C) Baharın da güz mevsiminin de kendine özgü güzellikleri vardır.

D) Kısalan günler, dökülen yapraklar insanlara, ölümün adım adım yaklaştığını hissettirir.

E) Yaşlılıkla birlikte çevresinde kimse kalmayan insan, kendisini sonbaharla özdeşleştirir.

 

8. “Bir tek sağlam eser gösteriniz ki okuyucusu bulunmasın!”

Bu sözün anlamını karşılayabilecek olan cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat eserleri, günümüzde yeterli sayıda okuyucu bulamamaktadır.

B) Okuyucunun ilgi gösterdiği eserler gerçek sanat eserleridir.

C) Sanat eserlerinin okuyucu bulması sağlam olmasına bağlıdır.

D) Gerçek sanat eserlerinin mutlaka okuyucusu olacaktır.

E) Okuyucusu olmayan eserler, edebi eser sayılmaz.


9. “Hiçbir diploma “aydın” olmanın belgesi değildir.”

Bu sözün anlamını karşılayabilecek olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydın önce kültürlü, sonra bilgili olacaktır.

B) Halkının yaşam tarzını içine sindiremeyen kişi aydın değildir.

C) Aydın olmak okul bitirmeye bağlı değildir,

D) Halkıyla bütünleşmeyi bilmeyen birinin okul bitirmesinin önemi yoktur.

E) Aydın yetiştiren okul yoktur, ancak her aydın diploma sahibidir.

 

10. A. Haşim’in “O Belde, Yollar, Ölmek” gibi şiirlerini bizim nesilden kim hatırlamaz! Ama acı da olsa söylemekten çekinmeyelim: Haşim, aramızdan her gün biraz daha uzaklaşıyor. Bu uzaklaşmanın da yine dil yüzünden olduğunu nasıl görmezlikten gelebiliriz?

Parçada yer alan altı çizili cümle ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlediği temalar toplumun gerisinde kalıyor.

B) Şiirleri, artık toplumun beklentilerine cevap vermiyor.

C) Artık yalın ve anlaşılır bir dille şiirler yazamıyor.

D) Şiirlerinde, anlaşılması güç benzetmeler kullanıyor.

E) Gün geçtikçe okunmaz duruma düşüyor, anlaşılmıyor.

 

11. Düşünüyorum da, şu dünyadan kitap yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olurdu. —-

Bu sözler, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?

A) Yaşamı kitaplarda anlatılanlara göre değerlendirmek doğru değildir.

B) Kitap tüm insanların üzerinde anlaşabileceği ortak bir değerdir.

C) Her insanın ilgi duyarak okuyacağı kitaplar vardır.

D) Kitaplar yaşamımıza canlılık ve renk katar.

E) Yaşamın gerçek yönlerini bize ancak kitaplar öğretir.

 

12. Alain’i okuyorum. Öyle sanıyorum bir başından bir sonundan okuyarak bütün kitabı okuyacağım. Neden okuyorum, seviyor muyum bu yazarı? Doğrusu sevmiyorum. Kızdığım da oluyor. —-

Bu sözler en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?

A) Onu okurken yaşayan bir kişiyle konuşmuş gibi oluyoruz.

B) Yazılarının kapalı olması söylediklerini derin gösteriyor.

C) Gene de bir çekiciliği var Alain’in.

D) Başka bir kitabını okuyacağımı sanmıyorum.

E) Her insanın kusurlu yönleri olabilir.

 

13. Yabancı bir eseri anadile kazandırılmış sayabilmek için çevirmenin, eserin yazarının anlayışını benimsemesi gerekir.

Bu söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi toplumunun sanat anlayışını kavramamış bir çevirmen, çeviride başarılı olamaz.

B) Bir çevirmenin ilgisini çekmeyen konularda yazılmış eserleri çevirmeye kalkması yanlıştır.

C) Belirli bir kültür düzeyine erişememiş kişilerin çevirilerde başarılı olması beklenmemelidir.

D) Çeviride başarı, çeviri yapan kişinin, eserin dilini de kendi dilini de iyi bilmesine bağlıdır.

E) Çevirmen ile yazar arasında duygu birlikteliği olmadıkça başarılı bir çeviri ortaya çıkmaz.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-D  4-B  5-C  6-E  7-A  8-D  9-C  10-E  11-D  12-C  13-E

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 21:58
YORUM EKLE