21.06.2018, 14:11

Siyaset

SİYASET

Siyaset, Arapça at yönetimi, at bakıcılığı ve at binme sanatı gibi anlamlara gelir. Diğer bir anlamı da devlet yönetme ve devlet yönetme sanatıdır. Osmanlı devlet geleneğinde ise siyaset sözü ceza ve özellikle de ölüm cezası anlamında kullanılmıştır.

Arapçada *siyaset sözüne benzeyen "at" anlamına gelen bir söz yok, çünkü *hisaniyy "at" demektir. Yarış atlarına da *cawad derler. Siyaset sözü Arapçaya ön Türkçeden kalmadır. Sümerce *sisi "at" demektir. Ancak günümüz Türk diline *sisi yerine "at binmek" anlamına gelen *şid sözü fonetik değişimle "at" anlamında evrilmiştir.

Sümerce "at" demek olan *sisi sözü, Akadçaya "at bakıcısı" anlamına gelen *susānu olarak geçmiş, oradan da Arapçaya *sayis olarak evrilmiştir.

Siyaset biliminde siyaset, bir toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması demektir. Bir siyasetçi, toplum içindeki değişik kesimlerin birbiriyle çelişki ve çatışma içindeki çıkarlarını uzlaştıramaz ve kendisinin ve kendi grubunun çıkarlarını topluma dayatmaya kalkarsa, yapmış olduğu iş, siyaset olmaktan çıkar ve o devlet yönetilemez bir hale gelir.

Siyaset ustalık gerektiren ince bir sanattır, bu açıdan at binmek ile yakından ilişkili olmuş ve bu nedenle de Osmanlı Türk geleneğinde ölüm cezası anlamında kullanılmıştır.

Yorumlar (0)