ab

AbTÜRKİYE TÜRKÇESİ: Su,

KÖKEN BİLGİSİ: Farsça āb/āv آب,

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Su, ab,

KAZAK TÜRKÇESİ: sw,

KIRGIZ TÜRKÇESİ: Suu,

ÖZBEK TÜRKÇESİ: Suv, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Suw, UYGUR TÜRKÇESİ: Su

Yorumlar (0)