Barsamag, barıgsamak, varmak sözcüğünün kökeni

Divanı Lügatit Türk'te geçen çok ilginç bir sözcük.

Barsamak/barıgsamak:

Varmak istemek, gitmek istemek, özlem duymak.

Dipçe: Günümüz Türkçesinde "varsamak" biçimini alır.

Yorumlar (0)