Bezik sözcüğünün kökeni ve anlamı

Bezik sözcüğünün kökeni ve anlamı

BEZİK SÖZCÜĞÜMÜZÜ DUYMUŞ MUYDUNUZ?

Bezik sözcüğü Türkçe olup şu anlamları taşır: 

1. Canı sıkkın 

2. Solgun

***

Karıştırmayalım!

Başka bir bezik sözcüğü daha var ancak o Fransızca.

Bezik: Fransızca bésigue

İki, üç veya dört kişi arasında 96 kâğıtla oynanan bir tür iskambil kağıdı oyunu.

Yorumlar (1)
Muhsin Durlu 4 yıl önce
Bezik sözcüğünün canı sıkkın, solgun anlamını ilk duydum. Bunlar bezgin ya da bezginliğe düşmüş kişinin duygusal durumudur. Bezginliği uzun süre uğraşılmasına karşın çözülmeyen sorunlar karşısında kişinin artık çözüm konusunda umudunun kalmaması, yılgınlığa düşmesi, bezginliğe kapılması biçiminde anlamak gerekli kanımca. Bezginliğe düşmüş ya da bezgin kişidir 'bezik". Aynı biçimde sorunlar karşısında güçsüz kalan, ezilmiş kişiye de "ezik" denmeli. "Baba oğluyla o kadar çok uğraştı ki canından bezdi" ..