Çizinti nedir, çizinti ne demektir?

Çizinti ne demektir? Çizinti nedir? Çizinti sözcüğünün anlamı

"Çizinti nedir, çizinti ne demektir?" sorusunun yanıtı şöyledir.

> Bu sözcük, "TDH Türkçesi Varken Sözlüğü"müzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması:

1. Şekil 

2. Karalama 

3. Bu sözcük Suat Özer tarafından, Fransızca olan karikatür sözcüğünün karşılığı olarak türetilmiştir. 

4. Bazı yerel ağızlarda çizik ya da sıyrık anlamında da kullanılmıştır.

> Dipçe: Türk Lehçeleri Sözlüğü'müzde Sayın Suat Özer, Sayın Deniz Karakurt, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Ekrem Barak Arıkoğlu, Prof. Dr. Timur Kocaoğlu başta olmak üzere çok sayıda bilegemizin çalışmalarından yararlanılmıştır.

Yorumlar (0)