DEMET VE TEMEL SÖZLERİ GERÇEKTEN YUNANCA MI?

DEMET VE TEMEL SÖZLERİ GERÇEKTEN YUNANCA MI?

Arif Cengiz Erman

Kimi dibilimcilere göre Türkçe hep diğer dllerden söz almış, ama diğer dillere hiç söz vermemiştir. " Kültürsüz" ve "barbar" bir halkız ya! Yüzyıllardır Türk tabınlığı altında yaşamış olan Arap, Fars, Yunan gibi halkların dilleri, nedense Türkçeden hiç etkilenmemişler. Öyle mi gerçekten?

Peki Türkiye Türkçesine geçen "Yunanca" sözler, neden Orta Asya'da konuşulmuş olan Çağatay Türkçesine de geçmiş? Orta Asya Türkleri Yunancadan söz almak için çok mu heveslilermiş? Ayrıca Divan-ı Lugat it-Türk'ten sonra, Türk dilinde hiç mi yeni sözler türememiş?

Demet de, temel de Türkçedir. Türk dilindeki TEM kökünden türeyen sözler şunlardır:

tem: tırkaz, sürgü
ETü tem 
Süm dim bağ, direk, düğüm

tembin: sıvı ölçüsü
EUy tembin

temel: bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban ve benzeri bölümlerinin tümü 
OTü temel 
Çağ temel 
[Bu söz Yunancaya themélio θεμέλιο olarak geçmiştir. Gerçek Yunanca temel, idryma ίδρυμα demektir. Yunancada temel anlamına gelen bir de basi βάση sözü vardır ki, Türkçe bas sözünden geçmiştir.]

temelleş: temelleşmek 
OTü temelleş 
Çağ temelleş

temelleştir: temelleştirmek 
OTü temelleştir 
Çağ temelleştir

temelli: temelli, kalıcı 
OTü temelli

temelsiz: köksüz, dayanaksız 
OTü temelsiz

temen: temen; çuvaldız 
ETü temen

temet / demet: demet 
OTü demet, temet 
Çağ temet 
[Bu söz Yunancaya dema δέμα olarak geçmiştir. Gerçek Yunanca demet, fouchta φούχτα ve matso μάτσο demektir.]

temir / demir: demir 
EOğ demür, temür
ETü temür
EUy temir, temür

temirci / demrici: demir işleyen 
EOğ demürci
EUy temirci

temle: temlemek, tırkazlamak, sürgülemek 
ETü temle

temren: temren, okun ucu 
ETü temürgen, temürken 
OTü temren 
Çağ temren

temük: amaç, hedef 
OTü temük

Yorumlar (0)