Emçi ne demek, Otacı ne demek, Ataman ne demek?

Emçi ne demek, Otacı ne demek, Emçi kökeni, Otacı kökeni, Ataman ne demek?

Emçi ne demek, Otacı ne demek, Emçi kökeni, Otacı kökeni, Ataman ne demek?

Emçi ne demek, Otacı ne demek, Emçi kökeni, Otacı kökeni, Ataman ne demek?

EmçiDoktor, operatör, ebe.

(Halk ağızlarında: İlaç uygulayan kişi)


Otacı Kelime Kökeni

ETü ota- şifalı otlarla tedavi etmek +çI ☼ ● Uy, Kaş  ETüot +A- → ot

Tarihte En Eski Kaynak

otaçı "şifalı otları bilen kişi, hekim" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ota- "şifalı otlarla tedavi etmek" fiilinden +çI sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ot sözcüğünden +A- sonekiyle türetilmiştir.


Otacı (Ek) 

Saray hekimi { Osmanlı Sarayı ile ilgili terimlerdendir.

Otagan

Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram.

{ OTAGAN: Şaman. Eşdeğer: OTAĞAN Şaman. Büyücülük ve özellikle de hekimlik yapan din adamı. Bu durum geçmiş çağlarda şamanların değişik sosyal işlevlerin pek çoğunu kendilerinde toplamış olmalarının bir sonucudur. Türk-Moğol kültüründe daha çok erkek şamanlara verilen addır. Kadın şamanlara ise Udagan (bkz.) denir. Anlam: (Ot/Od/Ud/Ut). Tedâvi eden, şifâ dağıtan demektir. Ota (ilaç) ve Otamak (ilaçla tedâvi etmek) gibi kelimelerle aynı kökten gelir. Utağan ve Yatağan kelimeleri dölyatağı mânâsı taşır. Ota (bitkisel ilaç) sözcüğünden geldiği kadar Od/Ot yâni ateş kelimesiyle de bağlantılıdır ki, bu bağlamda ateş ile tedâvi eden kişi demektir. Moğollarda ve Türklerde hekim ve eczacılar değişik adlarla anılır. Otaman veyâ Otaçı/Otoşı kelimeleri eczacı anlamına gelir. Utmak (kazanmak) sözcüğü ile ilgili olma ihtimâli vardır.


Ataman ne demek?

  • Kazakların başbuğuna verilen unvan.
  • Eskiden Kazakların başbuğuna verilen san.
  • (bkz. "ata"). 1. ata kişi, başkan, önd 2. don kazaklarının önderlerine verilen ad
  • Ata kişi, başkan, önder.
  • Büyükbaba, büyük ve soylu kişilikli.
  • Don Kazaklarının önderlerine verilen ad.
  • Hetman, or chief of the Cossacks.
  • Kazak reisi, hetman.

Yorumlar (0)