Engel sözcüğü Farsça değil Türkçedir!

Engel sözcüğünün kökeni nedir?

Engel sözcüğünün kökeni Türkçedir.

TDH DERNEĞİ Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un açıklaması şöyledir:

Farsça engel (düğme, ilik) sözcüğüyle ilişkilendirilemez. Türkçe en sözcüğünün buradaki anlamı çukur, mani; engel olan çukur, çalı çırpı ve ot gibi engellerin tümüdür.


Tarihte En Eski Kaynaklar Şunlardır:

  1. engel "rakip, hasım, mania" [ Meninski, Thesaurus (1680) : gül çengelsiz, muhabbet engelsiz olmaz ]
  2. engelli "manialı koşu" [ m (1950) : Doğan Acarbay 400 metre engellide 54-6 ile ikinci oldu ]
  3. engelli "sakatlığı olan" [ m (1982) : işitme engelli çocukların yetiştirilmesinde en geçerli ve yararlı yöntemlerden biri ]

Yorumlar (0)