Güzel sözcüğünün kökü nedir? Güzel kelimesinin kökeni, güzellik kelimesinin kökü nedir?

Güzel sözcüğünün kökü nedir?

Güzel sözcüğünün kökü nedir? Güzel ve güzellik...

Hangisi doğru? Güzel mi gözel mi?

Suat Özer 

Görmek, göz ile yapılan bir eylemdir. Gözün gördüğüne gözel (güzel) demiş atalarımız.

Yani, güzel sözcüğü göz ile ilişkilidir.

Dolayısıyla güzel sözcüğünün eski/doğru yazılışı GÖZEL biçimindendir. 

15. yy.dan başlayarak dilimizde kullanılan bir sözcüğümüzdür. Zamanla güzel biçimini almıştır. 

Kökenbilimsel açıklaması Nişanyan tarafından şöyle verilmiştir:


Kızlar geyigi götürdiler, gözeller/güzeller
māh-rūyıdı, müşk-būyıdı, güzel/gözel
güzel/gözel گوزل: beau, gentilTTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]

+Al

Not: TTü 15. yy'dan itibaren görklü ve gökçek*görk-çek) sözcüklerinin yerini alan bir innovasyondur. TTü ve ETü başka örneği bulunmayan +Al ekinin buradaki işlevi açık değildir.

Yorumlar (0)