Hep ve hepsi sözcüklerinin kökeni Farsça değil Türkçedir!

Hepsi kelimesinin kökeni

Hepsi kelimesinin kökeni Türkçedir. Hep kökünden gelir. Hep sözcüğünün kökeni ise eski Türkçe kop/köp sözcüğüdür.

TDH Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un açıklaması şöyledir:

Hepsi sözcüğünün en eski Türkçe kaynakları ve diğer örnekleri

DLT:

Kop, köp

***

Türkiye Türkçesi: 

[Dede Korkut Kitabı, 1400]
- Oğlancuğun görürise arturmaz, bizi hep kırar, dediler.


***

Çağatayca:

hab/habı "aynı anlamda" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500], Hāb هاب, 

Hepsi Köken Açıklaması

Orta Türkçe ham ve hem "tüm, tümü, daima" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük ise DLT'de kop/köp biçiminde geçer.

Hep/hab biçimi sadece Türkiye Türkçesinde ve Çağatayca bazı metinlerde görülür. Azərbaycan Türkçesinde ham, hamı, hamısı kullanılır. Anadolu ağızlarında hemi, hemisi yaygındır.

Yorumlar (0)