Hulk sözcüğünün batıdaki ve doğudaki kökleri ve anlamları

Hulk sözcüğünün batıdaki ve doğudaki kökleri ve anlamları

BU HULK BAŞKA HULK

Hulk Sözcüğünün Kökeni

Gördüğünüz görseldeki Hulk, Latinceye ve eski Yunancaya dek uzanan ancak  İngilizce ile yaygınlaşan bir sözcük. Anlamları şunlar:

1. Kullanılmaz hale gelmiş gemi teknesi, hurda gemi; kürek çekmek.

2. Çok büyük ve kaba gemi; (Kimi bölgelerde küçük ve hafif gemi) 

3. İri ve hantal kimse veya şey;

4. Hulk up: Hantal bir biçimde doğrulmak. 

5. Hulky: İri ve yakışıksız, hantal.

* hulk (n.)
Old English hulc "light, fast ship" (glossing Latin liburna, but in Middle English a heavy, unwieldy one), probably from Old Dutch hulke and Medieval Latin hulcus, perhaps ultimately from Greek holkas "merchant ship," literally "ship that is towed," from helkein "to pull, draw, drag" (from PIE root *selk- "to pull, draw").

ARAPÇADAN GELEN XULK/HULK İSE BAŞKA ANLAMLAR TAŞIR

χulḳ/hulk sözcüğünün kökeni...

Köken Açıklaması: 

Halk, Hulki gibi sözcükler de buradan gelir.

Değerli gazeteci Hulki Cevizoğlu kaygılanmasın,  adını İngilizceden değil Arapçadan alıyor. 

Saygı ve sevgilerimizle.

Yorumlar (0)