Katılgan - Karılgan Sözcüklerini Duymuş muydunuz?

Katılgan - Karılgan Sözcüklerini Duymuş muydunuz?

Katılgan - Karılgan Sözcüklerini Duymuş muydunuz?

Bu sözcükler Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır.

Anlamı-Açıklaması:

Her işe (her zaman) katılan, karışan, görev alan, sorumluluk üstlenen.

Saygılarımızla...

Yorumlar (0)