Köle sözcüğünün Türkçe kökenli olduğunu biliyor muydunuz?

Köle sözcüğünün Türkçe kökenli olduğunu biliyor muydunuz?

Köle sözcüğü sanıldığı gibi Arapça ya da Farsça değil Türkçedir.

Savlar (İddialar)

Sevan Nişanyan:

"15. yy sonlarında Türkiye Türkçesinde belirmiş olan sözcüğün kökeni tartışmalıdır. Arapça ġulām,  Farsça kola ya da Türkçe kul sözcüklerinden türemiş olabilir."


TDK: Köken bilgisi vermiyor, açıklamayla yetiniyor.

GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK
köle
1. isim, tarih Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir(I).

2. isim Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.

3. isim, mecaz Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse:
      İçkinin kölesi. Paranın kölesi.


TDH Derneği Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy: 

A) Orta Türkçe, DLT, Kul sözcüğünden türemiş olabilir.
B) kül-(+e): Elini ayağını bağlamak kökünden türemiş olabilir.

Ek olasılık:

Orta Türkçedeki yine DLT kaynaklı kölük/külük "yük hayvanı" sözcüğü göz ardı ediliyor. Köle sözcüğü bu sözcükten de türemiş olabilir.

Sonuç:

Görüldüğü gibi köle sözcüğü farklı biçimlerde de olsa en tutarlı biçimde Türkçe köklerle açıklanmaktadır. Türkçe sözcüklerimizin kolayca Arapça ya da Farsçaymış gibi gösterilmesinin önüne geçmek zorundayız.

Saygılarımla.

Suat Özer

Yorumlar (0)