Komutan kelimesinin anlamı, kökeni ve tarihçesi

Komutan kelimesinin anlamı, kökeni ve tarihçesi


☼ ● Kaş

Tarihte En Eski Kaynak

komutan “kumandan” [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]
komuta “kumanda” [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]
komut “askere verilen buyruk” [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Önemli Not: Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe komıt- “heyecan ve şevk vermek” fiilinden +An sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek Açıklamalar

Yeni Türkçe sözcük Fransızca
commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip Eski Türkçe köke atfedilmiştir. Komuta ve komut sözcükleri daha sonra türetilmiştir.

Yorumlar (0)