"Kuram Kişiler" ne anlama geliyordu?

"Kuram Kişiler" ne anlama geliyordu?

Kuram sözcüğü günümüzde "teori" sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyor.

Bu sözcük Divanı Lugâti't-Türk'te başka anlamlar taşıyordu.

# Kuram:

1. Mertebe, aşama 
2. Sırasına göre

# Kuram kişiler: 

Sanki Kağan'ın yanında oturur gibi sırayla oturmuş olan kimseler.

Yorumlar (0)