Laklak/Lakırdı/Lakırtı kelimesinin kökeni Türkçedir

Laklak/Lakırdı/Lakırtı kelimesinin kökeni Türkçedir.

TDK'ye göre bu sözcükler Arapçadan geliyor ancak bizce bunlar yansıma lak sesinden türemiştir ve Türkçedir. 

Lak sözcüğü/sesi Anadolu’da tüm yerel ağızlarda bulunmaktadır. Kimi anlamları şunlardır:

* Ağızdan çıkan ses.

* Testiden dökülen suyun çıkardığı ses.

* Argoda sövgü anlamlı ses.

Arapçada da benzer bir sözcük var çünkü yansıma sözcükler her dilde kolayca bulunabilir. TDK'nin Türkçe türevleri yok sayarak hemen Arapça damgası vurması yanlıştır.

TDK Açıklaması:

laklak, -ğı

(l'ler ince okunur), Arapça laḳlāḳ

1. isim Leyleğin gagasıyla çıkardığı ses.

2. isim, mecaz Ara vermeden söylenilen saçma sapan söz dizisi, gevezelik.

Nişanyan bile daha insaflı davranıp bu sözcüğün kimi türevlerini Türkçe kabul etmiş.

Nişanyan: 

lak veya lakır : “dil şaklatma sesi, su sesi” yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesi +tı ekiyle türetilmiştir.

Azerbaycan Türkçesinde Durum

laqqıltı: 1. Laqqıldayaraq axan və ya tökülən mayedən çıxan səs. 

2. laqqırtı.

3. Söhbət, danışıq, laf 

(çox vaxt mənasız, boş, qeyri-ciddi söhbət mənasında)

[Meninski, Thesaurus, 1680]

lakırdı: Sermo, confabulatio, garritus [söz, sohbet, gürültülü konuşma]

Sizler de günlük yaşamda bu kökten türeyen çok sayıda sözcük biliyor ve kullanıyorsunuz. Yorumlara örnekler yazabilirsiniz.

Saygılarımla.

Suat Özer 

Yorumlar (0)