Maske sözcüğüne karşılık bulma çalışmaları

Sevgili Türkçeseverler,

Bu kötü günlerde sıkça kullanılan yabancı sözcüklerden biri olan "maske" sözcüğüne karşılık bulmak için yine desteğinizi eksik etmediniz. Var olun! 

Karşılık olarak sizden gelen önerileri, en çok beğeni alma sayısına göre birinci, ikinci ve üçüncü olarak düzenledik. 

Bu öneriler TDH'nin ya da TDK'nin değil, doğrudan Türkçemizin iyesi (sahibi) olan sizlerindir.

Bu karşılıkları kimileri övecektir, kimileri yerecektir. Olağandır... 
Sonuçta buna karar verecek olan yine toplumdur, biz yalnızca üzerimize düşen bilinçlendirme ve çözüm arama görev ve sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Önerdiğiniz ve beğendiğiniz sözcükleri sık sık kullanarak yaygınlaştırmak Türk Ulusu olarak hepimizin görevidir.

Çalışmamıza gelen 1000'i aşkın yorumu (2 çalışmanın toplamı) tek tek okuduk, eleştirilerinizi de aldık. Sizlerin dilimize olan inancı ve desteği ile TDHD olarak biz de savaşımızı yılmadan sürdüreceğiz. 

Seçilen sözcükler ve açıklamaları

1. YAŞMAK: 
Anadolu'da sıkça kullanıldığı, toplumumuzun ağzında zaten var olduğu ve tam da ağız ve burnu kapatan bir gereç olduğu için tam bir karşılama olduğu yazıldı. (Eleştiriler: Gaz maskesi, madenci maskesi gibi kullanımlarda yaşmak yetersiz, ayrıca çoğunlukla kadınlar yaşmak kullanır.)

2. YÜZLÜK: 
Ülkemizde daha kolay anlaşılacağı, daha kolay kullanılacağı, daha güncel bir söylem ve uygun bir türetme olduğu dile getirildi. 
(Eleştiriler: Çok genel bir tanım, yüzü değil ağzı kapatıyoruz.)

3. BETKAP: 
Kıpçak ağzında bilindiği, Kırgızistan ve çevresinde sıkça kullanıldığı, özgün bir ad olacağı, yitirmekte olduğumuz "bet" (yüz-surat) sözcüğünü yeniden dirilteceği belirtildi. 
(Eleştiriler: Ses uyumu kötü, toplumda bilinirliği yok.)

SONUÇ

Uzun ve zorlu çalışmamız sonucu öne çıkan önerileriniz yukardaki gibidir. Bunları çevrenizle değerlendiriniz. Olumsuz tepkiler çoğunlukta olursa yeni bir "Sözcük Önerisi" etkinliği düzenleyebiliriz.

Ek olarak; söz verdiğimiz gibi birinci gelen sözcüğü ilk öneren üyemiz olan Hamza BAŞTUĞ'a TDH betiğimizi (kitabımızı) armağan edeceğimizi anımsatarak kendisini kutluyor ve destek veren tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 

TDH Derneği

#türkdili #Türkçe #dildevrimi #öztürkçe #DilimizKimliğimiz #DilimizBirliğimiz #TDH #Maske #Yaşmak #Türk #TürkDemekTürkçeDemektir

Yorumlar (2)
Faik Zafer KIRELLİ 4 yıl önce
GİZLENGEÇ
Yaşlı Yurtsever 4 yıl önce
Anketiniz içinde teşekkür.Yaşmak kafama yattı.Bet beniz attı derler.Bet Kırgızcaymış öğrendik.Oktay Sinanoğlu'nun Türkçemiz için hizmetlerinide unutmayalım,öğrenelim(Hedef Türkiye).