Moderatör Sözcüğünün Kökeni ve Türkçesi

Moderatör kelimesinin kökeni

Türkçesi: Oturum yöneticisi, oturum sunucusu, sunucu, toplantı yöneticisi, toplantı başkanı.

Spiker (İngilizce): Konuşucu, Sunucu, Anlatıcı, Sunman, İngilizce: Spiker

> Moderatör Köken Açıklaması:

"yavaşlatıcı" [ Meydan-Larousse, 1969]
"televizyon tartışmasında hakem" [ Milliyet - gazete, 1985]
'... sizce yurdumuzda en etkili kişiler kimlerdir?' diye bir anket düzenlendi. (...) altıncılığı bir televizyon moderatörü kazandı.
~ Fr modérateur / İng moderator yatıştırıcı, uzlaştırıcı ~ Lat moderator a.a. +()tor < Lat moderari yatıştırmak, ılımlılaştırmak, yumuşatmak, kavgayı önlemek +()tor < Lat modus ölçü
→ mod
Benzer sözcükler: moderasyon, modere

Spiker nedir? Spiker kelimesinin kökeni ve Türkçesi

Spiker Köken Açıklaması:

"radyoda sunucu" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
"İspikerin gür sesi işitildi."


~ İngilizce speaker: Konuşan, özellikle kamuya hitaben konuşan hatip veya sunucu < İng speak konuşmak +er << Ger *sprek- << HAvr *spreg- konuşmak


TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Konuşucu, Sunucu, Anlatıcı, Sunman.

KÖKEN BİLGİSİ: İng speaker konuşan,

KIRGIZ TÜRKÇESİ: diktor, alıp baruçu,

ÖZBEK TÜRKÇESİ: Diktor,

TÜRKMEN TÜRKÇESİ: diktor,

UYGUR TÜRKÇESİ: diktor

İliştiriler: > Spiker kelimesinin kökeni, Spiker kelimesinin anlamı, moderatör kelimesinin kökeni, moderatör Türkçesi, Spiker Türkçesi

Yorumlar (0)