Motif sözcüğünün kökeni ve Türkçe karşılıkları

Motif sözcüğünün kökeni nedir?

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)

> Köken Açıklaması: Fransızca motif, Latince motivum.

Türkçe karşılıkları:

  • 1. İtki, harekete geçiren şey
  • 2. Bir resmin veya her türlü sanat eserinin konusu
  • 3. Desen, yanış, örge (Anadolu kilim desenleri için yerel ağızlarda yanış sözcüğü kullanılır.)

Motif sözcüğünün kökeni

Motif sözcüğünün kökeni Latince motivum sözcüğüdür. Anlamı: bir eylemin veya davranışın nedeni, itki.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Örge, yanış, itki, güdü, desen.

KÖKEN BİLGİSİ: Latince motivus harekete geçiren,

KIRGIZ TÜRKÇESİ: oyu, omoment,

ÖZBEK TÜRKÇESİ: nakş, bezak,

TÜRKMEN TÜRKÇESİ: nağış, bezeğ, keşde

UYGUR TÜRKÇESİ: nakış, bezak

Saygılarımla

Suat Özer

Yorumlar (2)
Kadir Güneli 3 yıl önce
Sağ olun. Saygılar.
Doğan ERÇETİN 2 yıl önce
Sayın Suat ÖZER beyin yazısındaki motif karşılıklarına bir iki sözcük eklemeyi diliyorum:
MENER (Kazak T.). 1.Desen, motif 2.Uslup, tarz
MENERLİ (Kazak): 1.Desenli, motifli 2. Belagatli
BEDER (Kazak): 1.Bir şeyin üzerindeki, yüzündeki pürüz 2. Desen, motif, örnek
BEDERLE- (Kazak): Güzelleştirmek, süslemek, bezemek
BEDERLİ (Kazak): Nakışlı, örnekli, oyalı, resimli, desenli
ÇEKİPİ (Türkçe): Dokumalar üzerindeki nakışlara denir.
OYGU (Türkçe): nakış
Saygılarımla
Doğan ERÇETİN