Pazar sözcüğü Farsça değil Türkçedir

Pazar sözcüğü Farsça değil Türkçedir

'PAZAR' SÖZÜ TÜRKÇEDİR, FARSÇA DEĞİL

Arif Cengiz Erman 

Türk Dil Kurumu'na göre 'pazar' sözü Farsçadır. TDK'nın kaynağı ise belirsizdir. Bu sözün Soğdcadan kaldığı savunulur.  Türkçe sözlerin kökenini Farsça ya da Soğdcaya bağlamak, günümüzün en büyük hastalığıdır. 

Soğdca w'crn (wâçaran) sözü, 'pazar' anlamına gelir. Ancak 'pazar' sözünün Soğdca wâçaran sözünden geldiğini ileri sürmek, insan aklıyla alay etmektir. 

Eski Türk dlinde 'baz', yabancı demektir. Eski Oğuzcada ve Kıpçak Türkçesinde 'baz' kökünden türemiş olan 'bazar' sözü, uzak yerlerden gelen yabancı satıcıların belirli günlerde  mallarını sergileyip sattıkları alışveriş yeri anlamına gelir.

Türkçe olan bu söz, Arapça ve Farsçaya da bāzār بازار olarak geçmiştir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bir Soru
Bir Soru - 8 ay Önce

TDK'nin açıklamasını dayanaksız olduğu için eleştirmiş fakat "baz" kökünün varlığına dair bir kanıt sunmamışsınız efendim. Ayrıca -ar ekinin yapısı da açıklanmalı diye düşünüyorum. Saygılarımla

Düşünce
Düşünce - 7 ay Önce

Tüm üzgünlüğüm ile belirtmek isterim ki Arif Hocam, yazılarınız peki inandırıcı değil be, hocam.