PEK DUYMADIĞINIZ BİR SÖZCÜK: DEŞNEK

PEK DUYMADIĞINIZ BİR SÖZCÜK: DEŞNEK

Eski Türkçede teş-ne-k biçiminde olup halk ağızlarında deşnek olarak kullanılmaktadır. 

Anlam: Kaynak, eşinti, pınar kaynağı.

Deşmek sözcüğü de bu köktendir. 

Suat Özer

Yorumlar (0)