Şakay ne demek?

Şakay sözcüğünü duymuş muydunuz?

> (Altay Türkçesi) Anlamı-Açıklaması: 
1. Ahmak 
2. Aptal

Türk Söylence Sözlüğü/Deniz Karakurt

Yorumlar (1)
Doğan ERÇETİN 2 yıl önce
Şakay, bir Türk boy adıdır. K/G ses geçişmesiyle ŞAGAY olarak ta boy adı mevcuttur.
ŞAKAY: Özbek/ Lakay boyu
ŞAGAŞ: Tıva/ Tuva (Ondar) boyu
Karaçay-Balkar Türkçesinde çift "KK" ile (ŞAKKAY) sözcüğü vardır. Anlamı: "Yıldırım- Şimşek Tanrısı"dır.