Spiker Sözcüğünün Kökeni ve Türkçesi

Spiker nedir? Spiker kelimesinin kökeni ve Türkçesi

Spiker Köken Açıklaması:

"radyoda sunucu" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
"İspikerin gür sesi işitildi."TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Konuşucu, Sunucu, Anlatıcı, Sunman.

KÖKEN BİLGİSİ: İng speaker konuşan,

KIRGIZ TÜRKÇESİ: diktor, alıp baruçu,

ÖZBEK TÜRKÇESİ: Diktor,

TÜRKMEN TÜRKÇESİ: diktor,

UYGUR TÜRKÇESİ: diktor

Moderatör kelimesinin kökeni, moderatör kökeni

Türkçesi: Oturum yöneticisi, oturum sunucusu, sunucu, toplantı yöneticisi, toplantı başkanı.

Spiker (İngilizce): Konuşucu, Sunucu, Anlatıcı, Sunman

İngilizce: Spiker

> Moderatör Köken Açıklaması:

"yavaşlatıcı" [ Meydan-Larousse, 1969]
"televizyon tartışmasında hakem" [ Milliyet - gazete, 1985]
'... sizce yurdumuzda en etkili kişiler kimlerdir?' diye bir anket düzenlendi. (...) altıncılığı bir televizyon moderatörü kazandı.

→ mod
Benzer sözcükler: moderasyon, modere

İliştiriler: > Spiker kelimesinin kökeni, Spiker kelimesinin anlamı, moderatör kelimesinin kökeni, moderatör Türkçesi, Spiker Türkçesi

Yorumlar (0)