Türk dilinde çap kökünden türeyen sözler

TÜRK DİLİNDE 'ÇAP' KÖKÜNDEN TÜREYEN SÖZLER 

Arif Cengiz Erman

'Çaput' sözü, en sonda. Çaput sözünün Farsça olduğunu savunan "Farsologların", Farsçadaki kökünü ve Soğdcadaki karşılığını bulmaları bir gerekliliktir. "Hint-Avrupa anadili"," Afro-Asya anadili" gibi saçmalıkları karıştırmadan!

Dilbilimi ile anagram, birbirinden ayrı kavramlardır. Dilbilimi bir bilimdir. Anagram ise eğlenceli bir oyun.
  
Ek bilgi: Türk dili, Divan-ı Lugat it-Türk yazıldığı sırada ortaya çıkmadı. Yaklaşık on bin yıllık bir geçmişi var!

çap: deri yüzmek, sıvamak, vurmak, kesmek, kazmak   
ETü çap
EUy çap
Süm šab vurmak, kesmek, kırmak, kazmak

 çap: 1. bası, kalıp genişlik, en, ölçü
 OTü çap 
 Çağ çap 

 çapa: tarlada, bahçelerde toprağı işlemek, kazmak için kullanılan, ağaç saplı,  keskin ağızlı, demirden yapılmış kazı aracı 
 OTü çapa 
 Çağ çapa 

 çapaçul: biçimsiz, pasaklı, salkım saçak 
 OTü çapaçul 

 çapağan: çapan, yürük, koşan 
 Çağ çapağan 

 çapak: 1. gözden salgılanan ve göz pınarında, kirpiklerde birikerek pıhtılaşan, kuruyan akıntı 2. madenler dövülürken çevreye sıçrayan ince, ufak parça 
 ETü çapak kir, pislik
 OTü çapak baş örtüsü, börk 

 çapan: hırka, cüppe, kaftan
 Çağ çapan  
 Uy çapan  

 çapar: silahlı atlılar 
 OTü çapar 
 Çağ çapar   

 çapıt: çapıtmak, saldırmak, vurdurmak
 ETü çapıt

 çapka / şapka: 1. şapka, baş örtüsü 2. gemi direğinin tepesindeki tekerlek 3.  soba borusunun tepesindeki döner halka  
 OTü çapka  

 çapkı: et kesmeye, kemik kırmaya yarayan, büyük, ağır ve enli, kendinden  saplı bir tür bıçak, satır (Ar)

 çapkın: çapkın; hızlı koşan, cinsel istekli  

 çapçı: basıcı, baskıcı, basmacı 
 OTü çapçı 

 çapık: çaprak, eğik, çarpık
 OTü çapık 
 
 çapkın: karşı cinsle aşk ilişkisine giren, geçici aşklar ardında koşan 
 OTü çapgın ipsiz, saygısız, külhan beyi, her ilişkiden bağımsız

 çaplak / şaplak: tokat 
 OTü çaplak 

 çaplı: basılı 
 OTü çaplı 

 çaprak: çapık, örtük
 OTü çaprak 
  
 çapraş: çapraşmak, çaprazmak 
 Çağ çapraş 

 çapraşık: çapraşık, çözülmesi güç olan  

 çapraz: çapraş, çarpı işaretinde olduğu gibi eğik olarak birbiriyle kesişen 
 OTü çaparız, çapraz, çaprız çapraz, çarpık, dolaşık 

 çapraz: çaprazmak, eğrilmek, birbirine oturmamak 
 Çağ çapraz 

 çapul: çapul, yağma, akın   
 OTü çapul yağma, akın 
 ETü çapıl ince, iyi, yumuşak

 çapulcu: yağmacı  

 çaput: eskimiş ve değersiz bez parçası
 ETü çapgut  
 KTü çaput
 OTü çaput

Yorumlar (0)