Yemen Türküsü'ndeki "redif sesi" ne demektir? Redif kökeni nedir?

Redif sesi var ne demektir?

Yemen Türküsü'nde,

“Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasını acep nesi var?
Bir çift kundurayla bir de fesi var”

dizeleriyle yer alan redif (yedek asker) teşkilatı, II. Mahmud döneminde 1834 yılında kurulmuştu.

Buna göre 5 yıllık normal askerlik süresini tamamlayanlar 7 yıl boyunca da rediflik hizmetinde bulunacaklardı.
(II. Abdülhamit döneminde rediflik süresi 8 yıla çıkarılmıştı.)

Yemen’deki 7. Ordu dışında Osmanlı Devleti’nin diğer altı ordusunda redif teşkilatı mevcuttu.

Ancak Yemen’e esas olarak merkezi Erzincan olan 4. Ordu ile merkezi Şam olan 5. Ordu’nun redifleri gönderiliyordu.

Kışlanın önünde toplanan yedek askerleri anlatan ve bu türküde geçen redif sözcüğü işte buradan gelmektedir.

Peki sözcük olarak redif nedir? Köken bilgisi nedir?

Redif sözcüğünün kökeni, redifin kökeni nedir?

Köken Açıklaması:

Arapça radīf رديف [#rdf faˁīl sf.] takip eden, izleyen, ardınca gelen, sıradaki.

Arapça radafa ردف izledi eyleminden türer.

Saygılarımızla

Suat Özer / TDH

Yorumlar (0)