Zengin ve zencir sözcükleri Farsça değil Türkçedir.

ZENGİN VE ZENCİR FARSÇA MIYMIŞ GÖRÜN BAKIN!

Daha önce bir çok kez bu sözlerin Türkçeden Farsçalaştığını ve Farsçanın Türkçe üzerine kurulmuş bir yapay dil olduğunu yazmıştım. Bu sözler, Türk dilindeki seng kökünden türemiştir. Aşağıda bu kökten türemiş olan sözlerin tümünü görebilirsiniz.

seng: 1. ilgi, ek 2. ağır olan nesne 
EUy seng  ilgi, ek  
OTü seng 1. salgın, eklenme,  2. ağır olan nesne 

[bu söz sang سنگ (taş) olarak Farsçalaşmıştır]

 sengeç: fındık büyüklüğünde tatlı bir elma 
 ETü sengeç 

 sengek: testi, su kabı 
 EOğ sengek 

 sengik: ek olarak 
 EUy sengig ek olarak

 sengil: yüzde çıkan sivilce 
 ETü sengil 

 senger / sencer: kale duvarı, sığınak, siper, hendek 
 OTü senger
 Çağ senger, sencer  

 sengir: dağın ön cephesi, yamacı, dağ çıkıntısı, duvarın ucu 
 ETü sengir   
 EUy sengir   
 [bu söz zencir/zincir biçimine dönüşerek, Farsçaya da zancir زنجير  olarak  geçmiştir]

 sengin: ağır olan her nesne, ağır, yüklü, bay, bayan, bayar, zengin 
 OTü sengin 
 Çağ sengin 
 [bu söz günümüz Türk dilinde zengin biçimine dönüşmüş, Farsçaya ise   sangīn سنگين (taştan) olarak geçmiştir] 
  
 sengün: general (Fr)  
 ETü (Or) sengün 
 EUy sengün

Yorumlar (0)