Züccaciye sözcüğünün kökeni, Sırça sözcüğünün kökeni

Züccaciye sözcüğünün kökeni, Sırça sözcüğünün kökeni

Soru: Züccaciye sözcüğünün kökeni nedirSırça sözcüğünün kökeni nedir?

Züccaciye sözcüğünün kökeni, Sırça sözcüğünün kökeni

  • Züccaciye sözcüğünün kökeni Aramice zagag sözcüğüdür. Arapça zucāc زجاج [#zcc] cam +īya(t). Aramice zagāg זַגָג [#zgg] camcı ve Aramice zgūgīthā זְגוּגִיתָא cam sözcüklerinden türemiştir.
  • Sırça sözcüğünün kökeni Türkçe sırışga sözcüğüdür. Sırça sözcüğü Türkçedir ve cam anlamına gelir. Eski Türkçe sırıçġa cam, Eski Türkçe sırış- metalin erimesi, balçık bulaşması sözcüğüne +gA eki getirilerek türetilmiştir.

ZÜCCAYİE VE SIRÇANIN KULLANILDIĞI İLK KAYNAKLAR

  • [ Meninski, Thesaurus, 1680] zücāc: Vitrum [cam] (...) zücācī: Vitreus [camdan mamul]
  • [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930] zücaciye: Cam ve sırça kabilinden eşya.

  • süzük arıġ sırıçġa teg [temiz cam gibi berrak]
  • ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
    sırıçġa: zucāc [cam] ... sırıdı [[köpek sıçtı]] ... sırıldı: [[yağ, un yapıştı]]

Sözcük kökenlerini araştırmak için sözlüklerimizden yararlanabilirsiniz. TDH Türkçe Sözlüğü


İliştirler: Züccaciye sözcüğünün kökeni nedir? Sırça sözcüğünün kökeni nedir?

Yorumlar (0)