TRENİN TÜRKÇESİ KATARDIR. KATAR TÜRKÇEDİR

TRENİN TÜRKÇEKATARDIR

Arif Cengiz Erman

Katar sözünün Arapça olduğu öne sürülür. Ancak Arapçada katar sözünün bir kökü yoktur ve yalnızca 'tren' anlamına gelir (qatār قطار tren).

Osmanlı yönetimi döneminde Araplar treni görünce, "Bundan böyle bunun adı Arapça katar olsun" demişler (!) Bu doğal olarak anlamsızdır.

Katar, Türkçe bir sözdür ve trene katar adını takan Osmanlı Türkleridir.

Katar: yönünde döndürmek, çevirmek (Divan-i Lugat it-Türk)

Katar: yönünde döndürmek, çevirmek (Eski Uygur metinleri)

Kaytar: yönünde döndürmek, çevirmek (Eski Oğuzca, Bahşayiş Lugatı)

Katar: arka arkaya giden, durna katarı: arka arkaya uçan turnalar (Kamusi Türki, Şemseddin Sami)

Katar: sıra, dizi; katarda turmak: sıraya geçmek (Yeni Uygurca)

Bild könnte enthalten: Himmel und im Freien

#Katar  #Tren  #Söz  #Türkçe  #Divan-i Lugat it-Türk  #Oğuzca  #Bahşayiş Lugatı  #Uygurca  #Kamusi Türki  #Şemseddin Sami  #Eski Uygur metinleri  #TDH 

Yorumlar (0)