Gücenmek Sözcüğünün Kökeni

Gücenmek, "birinin beklenilmeyen bir davranışı veya sözü karşısında kırgınlık duymak" demek... Güç sözcüğünden geliyor. Güç "zorbalık" anlamı da taşır. 

Yani gücenmek "birinin zorbalığına uğramak" demek...

Prof. Dr. Hatice Şirin 

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri küç bértük uçun [gök tanrı güç verdiği için] (...) elig yıl işig küçig
uluğ küçlüg kutluğ bodısatvalar [ulu güçlü kutlu Boddhisatvalar]ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kǖç éldin kirse törü tüŋlüktin çıkar [devlete zorbalık/zulüm girse adalet/yasa bacadan çıkar] (...) er küçlendi [adam kuvvetlendi]

+Iş

Not: Karş. Moğ küçü "kuvvet, sertlik".

Yorumlar (0)