Hangisi doğru? Güzel mi gözel mi?

Hangisi doğru? Güzel mi gözel mi?

Suat Özer 

Görmek göz ile yapılan bir eylemdir. 

Bu nedenle güzel sözcüğü göz ile ilişkilidir.

Dolayısıyla güzel sözcüğünün doğru yazılışı GÖZEL biçimindendir. 

15. yy.dan başlayarak dilimizde kullanılan bir sözcüğümüzdür. Zamanla güzel biçimini almıştır. 

Kökenbilimsel açıklaması Nişanyan tarafından şöyle verilmiştir. 


Kızlar geyigi götürdiler, gözeller/güzeller
māh-rūyıdı, müşk-būyıdı, güzel/gözel
güzel/gözel گوزل: beau, gentilTTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gelişi güzel (...) saksı güzeli

+Al

→ gör-

Not: TTü 15. yy'dan itibaren görklü ve gökçek*görk-çek) sözcüklerinin yerini alan bir innovasyondur. TTü ve ETü başka örneği bulunmayan +Al ekinin buradaki işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler: gelişigüzel, güzel sanatlar, güzelavrat otu, güzelce, güzelcene, güzelim, güzellemek, güzelleme, güzelleşmek, güzellik, saksı güzeli

Yorumlar (0)