İngilizcede, Türkçe “SÖZLEŞME” kavramı

İngilizcede, Türkçe “SÖZLEŞME” kavramı

Günümüzde olduğu gibi, geçmişte Türkler için “AND İÇME” (YEMİN ETME) kavramları çok önemli değerler olmalı idi ki yabancılar da bu kavramı örnek değer olarak almışlar ve Türkçe “TÜRK ANDI” deyiminden İngilizce “CONTRACT” sözcüğünü türetmişler.

İngilizcede, Türkçe “SÖZLEŞME” kavramı

İngilizcede, TürkçeSÖZLEŞME” kavramını tanımlayan çeşitli sözcüklerin yapısı hakkında, Bölüm-1

Değerli arkadaşlar İngilizce CONTRACT sözcüğünün tanımlanması İngilizce olarak şöyle veriliyor:

Definitions of CONTRACT
Noun  “a written or spoken agreement, especially one concerning employment, sales, or tenancy, that is intended to be enforceable by law.”
"both parties must sign employment contracts"

Synonyms:  agreement, commitment, arrangement, settlement, understanding, deed, compact, covenant, bond; deal, bargain; indenture
"a legally binding contract"
https://translate.google.ca/?hl=en#en/uz/CONTRACT 

***

Polat Kaya:    Bu tanımlamaya göre, İngilizce CONTRACT - yani, Türkçede çoğu kere Fransızcadan alınmış “KONTRAT” sözcüğü şeklinde kullanılan - sözcüğünün iki anlamı var:  birincisinde Türkçe  “antlaşma, sözleşme,  anlaşma” anlamlı olarak veriliyor. İkinci anlamında ise, Türkçe “bir şeyin küçülmesi, daralması” anlamındadır.  Ben bu çalışmada, çoğunlukla birinci anlam karşılığında, gerek “CONTRACT” sözcüğün yapısını, gerekse sözcükile eş anlamlı diğer bazı sözcüklerin yapısını inceleyeceğim.  Şöyleki:

1.  Polat Kaya:  İngilizce  CONTRACT sözcüğü  “TORC-ANTC” şeklinde, Türkçe “TÜRK ANDI” (TÜRK YEMİNİ anlamlı) sözünden yapılmış bir sözcük oluyor.  Bu çok ilginç olan tanımlamada, hem “TÜRK” hem de “AND” (AND İÇME, YEMİN ETME anlamlı) sözlerini buluyoruz. Günümüzde olduğu gibi, geçmişte Türkler için “AND İÇME” (YEMİN ETME) kavramları çok önemli değerler olmalı idi ki yabancılar da bu kavramı örnek değer olarak almışlar ve Türkçe “TÜRK ANDI” deyiminden İngilizce  “CONTRACT” sözcüğünü türetmişler. Taraflar arasında bir konuda bir  “KONTRAT” yapıldığında, taraflar anlaşmanın şartlarına sadık kalacaklarına, olasılıkla eskiden olduğu gibi, ya sözlü olarak “AND İÇME” (YEMİN ETME) şeklinde söz verir el sıkışırlar, yahut da antlaşmanın şartlarını tanımlayan bir belge hazırlanır ve taraflar belgeyi imza ederek “KONTRATIN” şartlarını kabüllenmiş olurlar. Göz açıcıdır ki, günümüzde bu işlemleri tanımlayan İngilizce  CONTRACT sözcüğünde hem TÜRK adını hem de Türkçe AND sözünü buluyoruz!  

Şimdi bu bilginin ışığında, “CONTRACT” ile eş anlamlı İngilizce şu sözcüklerin de yapısına bakalım:  AGREEMENT, COMMİTMENT, ARRANGEMENT, SETTLEMENT, UNDERSTANDİNG, DEED, COVENANT.

***

2. Polat Kaya:  İngilizce  AGREEMENT - (anlaşma anlamlı) - sözü  “GEMENTER-A”,  G = Y, şeklinde yeniden dizildiğinde,  Türkçe “YEMİNDİR O” (AND İÇMEDİR O, ANDLAŞMADIR O anlamlı) sözünü buluyoruz.   Hayretler içinde görüyoruz ki sözde İngilizce  AGREEMENT sözcüğünün türetilmesinde de Türkçe YEMİN sözü ve de onun bir çekimi kullanılmış ve Y harfi yerine G harfi kullanılarak gizlilik ve yanıltma sağlanmıştır.  Böylece, bir taraftan Türkçe dil karartılırken, diğer taraftan da Türkçe sözler aşırılmaktadır.  Ayrıca, bu açıklama hem, kendisinin doğruluğunu hem de bir önceki açıklamamın doğru olduğunu isbatlıyor ve de destekliyor!

***

3. Polat Kaya:  İngilizce  COMMİTMENT - (anlaşma anlamlı) - sözü  “ONT-İCMEMTM” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “AND İÇMEMDİ” (YEMİN ETMEMDİ, ANTLAŞMAMDI anlamlı) sözünden yapılmış olduğunu gösteriyor!  M harflerinden birisi İ harfinin kaydırılmış halidir. 

***

4. Polat Kaya:  İngilizce  ARRANGEMENT (anlaşma anlamlı) sözü  “TANRR-GEMENA”, Türkçe “TANRI YEMİNİ” (TANRI ADI İLE YEMİN ETME anlamlı) sözünden. Türkler için, şimdilerde “ALLAH” adının yemin içinde kullanılması doğal olduğu gibi, eski Turan dünyasında da TANRI adını kullanılmış olmaları da çok doğal bir yemin tarzıdır.  Nitekim bu açıklamada bu gerçeği görmekteyiz!

***

5. Polat Kaya:  İngilizce  SETTLEMENT- (anlaşma anlamlı) -  sözü “ENTLESMETT” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “ENDLEŞMEDİ” (ANDLAŞMADI, SÖZLEŞMEDİ anlamlı) sözünden.

***

6. Polat Kaya:  İngilizce  UNDERSTANDİNG - (anlaşma anlamlı) - sözü  “GUNES–ANDINDTR” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “GÜNEŞ ANDINDIR” (GÜNEŞ YEMİNİNDİR, GÜN ANDLAŞMANDIR anlamlı) sözünden.  Bu açıklamam, eski TURANIN güneşe tapan dünyasında,  GÜN TANRININ adını anarak yapılan bir yemin deyimi oluyor.  Elbette ki bu eski yemin deyimi eski Turan dünyasının GÜNEŞE TANRI olarak inandığının inkâr edilemez bir belgesidir!

***

7. Polat Kaya:  Ayrıca, İngilizce  UNDERSTANDİNG - (anlaşma anlamlı) - sözü  “GÜNDS-TANRI-END”,  E => D kaydırılmasi ile,  şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “GÜNEŞ DANRI ANDI” (GÜNEŞ TANRI YEMİNİ anlamlı) sözünü buluyoruz.  Bu açıklamam da, yine, Güneşe tapan eski TURANIN Güneş dünyasında,  GÜNEŞ TANRININ adını anarak yapılan bir ikinci yemin deyimi oluyor.  Elbette ki bu yukarıda verdiğim bir evvelki tanımlamanın  da doğruluğunu isbat eden bir belgedir! 

***

8. Polat Kaya:  İngilizce   Contract anlamlı DEED sözü “DEDE” şeklinde yeniden dizildiğinde, Türkçe “DEDİ” (SÖYLEDİ, SÖZ VERDİ anlamlı) sözünden yapılmadır.

***

9. Polat Kaya:  İngilizce  CONTRACTING - (and etme anlamlı) - sözü “GOC-TANRI-CNT” şeklinde yeniden dizildiğinde,  Türkçe “GÖK TANRI İÇİNDİ” (GÖK TANRI İÇİN AND anlamlı) sözünden olduğunu görüyoruz.  Bu da harika bir Türkçe Tanrı adına and içme sözü oluyor ki  o da Güneş dili Türkçenin ne kadar eski ve zengin bir dil olduğunun göstergesidir.

***

10. Polat Kaya:  İngilizce  COVENANT - (andlaşma anlamlı) - sözü  “CVN-ANTE-O” şeklinde yeniden dizildiğinde,  Türkçe “GÜN ANDI O” (GÜNEŞ ANDI O anlamlı) sözünden. Ne ilginçtir ki birileri 3000+ sene evvelinden, kendi “TANRISI”  ile bir “COVENANT” yapmışmış, yani, Türkçe “GÜNEŞ ANDI” yapmış ve bu anlaşmaya göre, Orta Doğudaki  GÜNHAN TÜRKMENLERİNİN tüm toprakları onlara verilecekmiş!  Ve dünya toplumları da bu var olmayan antlaşmanın gerçekliğine öyle güclü inanmış ki, halen bile onun davası yapılıyor dünyada!

***

11. Polat Kaya:  İngilizce  CONTRACTING - (küçültme, daraltma anlamlı) - sözü  “COGIC-ATNNTR” şeklinde yeniden dizildiğinde,  Türkçe “KÜÇÜK EDENDİR” (KÜÇÜLTENDİR anlamlı) sözünü de içerdiğini görüyoruz!

***

Değerli arkadaşlar,  bu çalışmamda GÜNEŞ DİLİ TÜRKÇE’nin ne güclü ve yetenekli bir dil olduğunu, bilinçli şekilde gizlenmiş ve dünyaya kapatılmış bir dile ait sözleri kolaylıkla açabilen bir dil olduğunu hepinizin gözü önünde açıkladım. Umarım, şöyle bir bakıp geçme yerine, çok dikkatle okuyup, eski Turan dünyasının Tur/Türk/Oğuz toplumlarının DİL, DİN ve KÜLTÜR dolu geçmişini aydınlatan bu gerçekleri yeniden zihinlerimize işleriz!
Bu çalışmanın ikinci bölümünde (Bölüm-2), bazı başka dillerdeki aynı kavramı tanımlayan sözcüklerin yapısını açıklayarak konuyu biraz daha aydınlatmış olacağımı umuyorum!  

Hepinize esenlikler dileklerimle,

Polat Kaya

Ağustos 11, 2018

YORUM EKLE