Gerçek anlam (temel anlam), sözcükte gerçek anlam (sözcükte temel anlam)

Gerçek (Temel) Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam Argo Anlam, Soyut Anlam, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Dolaylama Güzel Adlandırma, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel), Yansıma Sözcükler Kelime Grupları, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Sözcükte Anlam 27.02.2019, 11:40
Gerçek anlam (temel anlam), sözcükte gerçek anlam (sözcükte temel anlam)

GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)

GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)

Gerçek (Temel) Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam Argo Anlam, Soyut Anlam, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler,

Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır.

Buna "temel anlam" da denir.

Örneğin, “ağız” dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır. “göz” kelimesi de öyle. Bunlar gerçek anlamda kullanılmış sözcüklerdir.

EK ÖRNEKLER:

1-Ahmet dişini çektirmiş.

2-Sırtı ağrıdığı için okula gelmedi.

3-Kuşun kanadı kırıktı.

4-Eve varır varmaz sıcak çorba içtiler.

5-Bu gece erkenden yatacağım.

Yukarıdaki altı çizili sözcükler gerçek anlamlarında kullanılmışlardır.

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Dolaylama Güzel Adlandırma, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel), Yansıma Sözcükler Kelime Grupları, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yorumlar (0)