Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Nicel ve Nitel Anlam, Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri, Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri, Nitel Anlamlı Sözcükler, Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması

Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Nicel Ve Nitel Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri, Nitel Anlamlı Sözcükler, Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması,  Anlam aktarması, deyim Aktarması Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma,

Nicel Anlam Nedir?

Herhangi bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen durumunu bildiren sözcükler nicelikle ilgilidir.

Nitel Anlam Nedir?

Nitel anlamlı sözcükler ise herhangi bir şeyin nasıl olduğunu, ne gibi niteliklere (özelliklere) sahip olduğunu ifade eder.

Örnekler:

  • Kentin en yüksek kulesiydi. (Nicelik, ölçülebilir durum)
  • Yüksek ideallerimiz vardı. (Nitelik, özellik)
  • Büyük bir binanın yedinci katında oturuyorlardı. (Nicelik)
  • Büyük adamlık, yüksek makam sahibi olmak  değildir. (Nitelik)
  • Evin geniş bir odası vardı. (Nicelik)
  • Geniş olmak, vurdum duymaz olmak anlamına gelmez. (Nitelik)
  • Soğuk havalarda kalın giysiler giyilir. (Nicel)
  • Bize soğuk davranınca yanından uzaklaştık. (Nitel)

SÖZCÜKTE MECAZ ANLAM, Sözcükte Anlam, Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek Anlam, Temel Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam, Sözcükler Arası Anlam İlişkileri, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler, Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Ad Aktarması, (Mecaz-ı Mürsel), Anlam (Deyim) Aktarması, Söz Öbekleri, Yansıma Sözcükler, İkilemeler, Deyimler, Atasözleri Özdeyişler, ,Vecizeler, Dolaylama, Güzel Adlandırma,

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Gerçek (Temel) Anlam

Yan Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Argo Anlam

Soyut Anlam

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Somut Anlamlı Sözcükler

Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Yansıma Sözcükler

Kelime Grupları

Yansıma Sözcükler

İkilemeler

Deyimler

Atasözleri

Özdeyişler (Vecizeler)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:25
YORUM EKLE