Terim Anlam, Sözcükte Terim Anlam

Terim Anlam, Sözcükte Terim Anlam

Terim Anlam, Sözcükte Terim Anlam

Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Matematikte kullanılan; açı, üçgen, karekök...

Edebiyatta kullanılan; öykü, ölçü, kafiye, dize...

Sosyal bilgilerde kullanılan; iklim, ölçek, eş yükselti, izohips...

Fen bilgisinde kullanılan; hücre, soymuk boruları, sindirim sistemi, sinir...  sözcükleri terimdir.

ÖRNEKLER:

1-Ekvator, Dünya’yı iki eşit parçaya böler. (Coğrafya)

2-En zevkli konu sıfatlardır.(Türkçe)

3-Bugün notaları öğrendik. (Müzik)

4-Doğduğu yörenin ağzıyla konuşuyordu. (Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Dolaylama Güzel Adlandırma, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel), Yansıma Sözcükler Kelime Grupları, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Gerçek Anlam, temel anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam Argo Anlam, Soyut Anlam, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Dolaylama Güzel Adlandırma, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel), Yansıma Sözcükler Kelime Grupları, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yorumlar (0)