Yan anlam, Sözcükte yan anlam

Yan anlam, Sözcükte yan anlam

Yan anlam, Sözcükte yan anlam

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

Örneğin “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.

Örneğin, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştücümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu, “Bu yılın ilk karı düştü ve “Kavakların gölgesi yola düştücümlelerinde yan anlamdadır.

ÖRNEKLER:

1-Testerenin dişini kırmışlar.

2-Dağın sırtı bodur ağaçlarla kaplıydı.

3-Uçağın kırık kanadını tamir ettiler.

4-Gülbahar bu dalda başarılı olamaz.

5-Derenin başına kadar yarıştılar.

SÖZCÜKTE ANLAM KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Yan anlam, Sözcükte yan anlam

Gerçek Anlam, temel anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam Argo Anlam, Soyut Anlam, Soyut Anlamlı Sözcükler, Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler, Yakın Anlamlı Sözcükler, Zıt Anlamlı Sözcükler, Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler, Somut Anlamlı Sözcükler, Yansıma Sözcükler İkilemeler, Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler (Vecizeler), Dolaylama Güzel Adlandırma, Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel), Yansıma Sözcükler Kelime Grupları, Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yorumlar (0)