TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

Anketler / Öne Çıkanlar

Anketler / Yeni Eklenenler

Abar ne demektir? Abar nedir?

TDH-TÜRK LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ

- Konu: Abar ne demektir? Abar nedir? Abar sözcüğünün anlamı.

> Bu sözcük, TDH Türk Birliği - Türk Lehçeleri Sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Anlamı-Açıklaması: “Sandal küreği” anlamındaki sözcüğün ve aynı kökten türeyen su ile bağlantılı kelimelerin Farsça “Ab” (Su) ile ilgili olduğu düşünülebilir. Gerçekten de bu kökle alakalı kelimelerin neredeyse tamamı su kavramı ile ilişkilidir. Fakat bu durum istisnai birkaç kısmi benzeşim dışında tamamen tesadüfidir. Sözcüğün kökeni bütünüyle Türkçe’dir (Ural/Altay bağlantılıdır). Ap/Ab/Av/Ev/Eb/Ep kökü dönmek, döndürmek, çevirmek, çevrilmek, kıvırmak, kıvrılmak anlamlarını barındırır. Dikkkatle incelendiğinde hep aynı sonuca varılacaktır. Ses değişimi ile ortaya çıkan Abarmak (Kürek çekmek) fiili de yine döndürülerek kullanılan bir aracı ifade etmektedir.

>Türk Lehçeleri Sözlüğü'müzde Sayın Suat Özer, Sayın Deniz Karakurt, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Ekrem Barak Arıkoğlu, Prof. Dr. Timur Kocaoğlu başta olmak üzere çok sayıda bilegemizin çalışmalarından yararlanılmıştır.
ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
Aradığınız sözcük, 16 değişik sözlük türümüz içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. "Yalnızca tam örtüşen sonucu göster" ya da "İçerenleri de göster" seçenekleriyle yeni aramalar yapmanızı öneririz. Saygılarımızla...