TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

Anketler / Öne Çıkanlar

Anketler / Yeni Eklenenler

Karaçor

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram. { KARAÇOR: Kötü Cin. Eşdeğer: KARAÇURA, GARAÇOR İnsanları korkutan hattâ zarar veren ruhlardır. Kimi durumlarda çok tehlikeli olabilirler. Anlam: Kara (siyah) ve Çor (cin) sözcüklerinin bileşimidir. Kara sözcüğü bilinmezlik âlemine âit olduğunu göstermektedir ve karanlıkların içinden çıkıp geldiğine işâret eder. Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *
ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
Aradığınız sözcük, 16 değişik sözlük türümüz içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. "Yalnızca tam örtüşen sonucu göster" ya da "İçerenleri de göster" seçenekleriyle yeni aramalar yapmanızı öneririz. Saygılarımızla...