TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

Anketler / Öne Çıkanlar

Anketler / Yeni Eklenenler

Korbolko

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram. { KORBOLKO: Ateş Kuşu. Ateşi insanlara getiren söylencesel kuş. Tanrı Ülgen tarafından gönderilerek bazı söylencelerde ateşi, bâzen de yakmaya yarayacak olan çakmaktaşlarını getirdiği söylenir. Bu taşların biri ak, diğeri karadır. Birbirine sürtünce kıvılcım çakar. Kimi söylencelerde ise Tanrı Ülgen bu kuşun kılığına girerek kendisi getirmiştir bu taşları. Anlam: Ateşi bulan demektir. “Kor” (ateş) ve “Bol/Bul” köküyle bağlantılı olarak “Bulmak” mânâsını içerir. “Ateş Şehzâdesi / Ateş Prensi” anlamına geldiği de ileri sürülür. Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *
ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
Aradığınız sözcük, 16 değişik sözlük türümüz içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. "Yalnızca tam örtüşen sonucu göster" ya da "İçerenleri de göster" seçenekleriyle yeni aramalar yapmanızı öneririz. Saygılarımızla...