Taşkın Nedir, Taşkın Ne Demek, Taşkın Kökeni, Taşkın Nasıl Yazılır?

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram. { TAŞKIN: Tûfan. Genel olarak suların yükselmesi, gelen selin çevreyi kaplaması, ırmakların ve göllerin yataklarına sığmayarak dışarıya taşması demektir. Özel bir anlam ile Türk halk kültüründe ve anlatılarda “Nuh Tûfanı” için kullanılan bir tâbirdir. “Büyük Taşkın” anlayışı yeryüzündeki pek çok kültürde yer alır. Bunların benzerlikleri ve farklılıkları mevcuttur. Anlam: (Taş/Daş). Kabına sığmayan suyun dışarıya boşalması veya ırmağın yatağına sığmayacak kadar çoğalan suyunun yayılarak çevreyi kaplaması demektir. Taşmak fiilinden türemiştir. Ayrıca Taşımak fiili ile kökensel bağlantısı da dikkate değer bir ayrıntıdır, çünkü Büyük Tûfan’dan kurtulanlar gemi ile taşınmışlardır. Saygılarımızla. Türkçenin Diriliş Hareketi *İLİŞTİRİLER: Tarih terimleri, Tarih Terimleri Sözlüğüü, tarih sözlüğü pdf, tarih terimleri ygs, tarih sözlüğü indir, tarih terimleri ve anlamları, tarih kavramları sözlüğü, Türk tarihi pdf, Türk tarihi kronolojisi, Tarihimiz

>> İliştiriler: Tarih Terimleri Sözlüğü > Taşkın kelimesinin kökeni, Taşkın kelimesinin anlamı, Taşkın kelimesinin etimolojisi, Taşkın ne demek, Taşkın nasıl yazılır, Taşkın nedir, Taşkın ne demek, Taşkın ne demek TDK, Taşkın anlamı nedir?
ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
Aradığınız sözcük, 16 değişik sözlük türümüz içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. "Yalnızca tam örtüşen sonucu göster" ya da "İçerenleri de göster" seçenekleriyle yeni aramalar yapmanızı öneririz. Saygılarımızla...
YORUM EKLE