Akkızlar - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"Akkızlar"
İyilik Tanrıçaları. 

Eşdeğer: AĞGIZLAR, AKGIZLAR, AĞKIZLARKıyanlar” adı da verilir. 

Ülgen Han’ın kızlarıdırlar. Sanat, estetik ve zevk için insanlara ilham verirler. 

Hiçbirisinin adı bilinmez. Adsız olmaları onları bu dünyâdan tamamen uzak kılar ve başka bir âleme âit varlıklar olduklarının en önemli göstergesidir. Hattâ bu durum onların çağrılamayacakları ve ancak kendi istekleriyle gelebilecekleri şeklinde de yorumlanabilir. 

Erkek kardeşleri ise Akoğlanlar olarak bilinirler.
Kutlu sayılan kuğu kuşuna kimi lehçelerde “Akkuş” adı verilir.

#söylence #türktarihi
#Akkızlar #Ağgızlar #Akgızlar #Ağkızlar #Kıyanlar

Yorumlar (0)