HUNZA TÜRKLERİNİ TANIYOR MUYUZ?
PAKİSTAN-HİNDİSTAN BÖLGESİNDE YAŞAYAN THUNZA - HUNZA TÜRKLERİNİ TANIYOR MUYUZ?

Avrupada’ki antik “Sekel Hun Türkleri”ne benzeyen kültürleri ile dikkat çeken eski ve köklü bir Türk halkıdır. Nüfusları yaklaşık 800.000 kişidir.

Hunzalar  Çin ve Afganistan sınırında Pakistan Keşmir'inin kuzeyinde Tanrı Dağları, Himalayaların batı uzantısı olan Karakurum Sıradağları, Hindukuş dağlarının kesiştiği  160 km uzunluğunda, 1.6 km genişliğindeki  Hunza Vadisinde yaşıyan bir halk.  Aslında komşu oldukları Çin değil, günümüz Çin devletinin sınırları içerisinde Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan'dır.

Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan sınırında yaşayan bu insanların çok ilginç bir özelliği var...

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 110-120 yıl yaşıyor.

Bilim adamlarının dikkatini çeken bu ömür süresi onları araştırma yapmaya yöneltti. Yolun yarısının 65 yaş olduğu bu toplulukta kadınlar, 65-70 yaşında doğum yapıyor.

Tamamen Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Burada 65 yaş yolun yarısı sayılıyor...

Hunza Bayrağı ve Tamgaları


Hunza bayrağı karlı dağları ve üstündeki ay yıldızın yanına konmuş oklu yayı göstermektedir.

– Karlı dağlar doğayı ve “Orhun Yazıtlarında belirtilen "dağlara hakim olma"yı gösterir.

– Ay-Yıldız simgesi inançlarını gösterir.

– Oklu yay ise savaşçı halk olduklarının tamgasıdır.

Sekel Hun Türkleri bayrağındaki tamgaları olan bayrakları;

1-Yıldız-Güneş


2-Ay

3-Oklu yay

Thunza-Hunza Türk halkının bayrağındaki çok önemli üç tamga Avrupadaki antik Hun toplumu Sekel Hun Türkleri’nin tamgaları ile aynı özellikleri taşımaktadır. Avrupadaki antik kültür Sekel Türkleri buradaki soydaşlarımız gibi kültürlerini tarihe taşıyabilmek için mücadelelerini sürdürmektedir.
Yazıları ve dilleri eski Türklerin bölgedeki konuşulan dili, Urducadır.

Thun-Hunza Halkı Kültürü

Thun-Hunza halkı kültürü renkleri ve şekilleri binlerce yıldır değişmeden gelen kültürün izlerini taşımaktadır. Müslüman bir toplumdur, antik kültür-adetlerini birlikte devam ettirmektedirler. Kadın başlıklarında görülen tamgalar Türklerin binlerce yıldır kullandıkları tamgalardır. 

Kut

Hunzalar kendilerine Hunzakut diyorlar. Kut, Türk ve Altay şamanizminde ve halk inancında kutsal enerji, yaşam gücü demek. Yiğitler kut sayesinde ölümden kurtulur veya yaşama döner. Bu güç Tanrı’dan kaynaklanır. Tanrı bu gücü geri çekerse kağanlar tahtı ve yaşamlarını yitirirler. Uygurlar 1209’da Cengiz Han tarafından Moğollar’a bağlandıktan sonra 1550’lere kadar çeşitli şekillerde varlıklarını devam ettirdiler. Bunlardan biri de Turfan’daki İdikutlardı.  İdikutlar 12. yüzyılda Karahıtaylara bağlıydılar. İdikutlar 1209’da Cengiz Han’a Barçuk İdikut önderliğinde itaat ettiler. Onun oğulları Kesmes ve Salındı Moğollar’ın müttefiki oldular. 1248’de Büyük Moğol Hanı Güyük Beşbalık’ta öldü. Buradaki Uygurlar, Çin’deki Moğol hânedanına bağlı olarak buğra damgasını kullanıyorlardı. 1286 yılı civarında Cengiz Han’ın torunu Duva, Koçkar Tegin adlı İdikut’u kendisine bağlamak için Beşbalık’ı kuşattı. İdikut’un kızının Duva’ya verilmesi sonucu kuşatma kaldırıldı. İdikutlar ile Cengizoğulları arasında birçok evlenme gerçekleşti. Çin’deki yüksek görevlere getirilen İdikutlar ülkelerinden uzaklaşıyor ve bir daha geri dönmüyorlardı. 1353’te İdikut olan Sangga ve Budashri’nin ardından Hos-hang devrinde İdikut sülâlesi sona erdi.

Kut’u kendilerinde ortaya çıkmış, var olmuş olarak kabul eden Hunzalar 7900 kilometre karelik bir alanda yer alan Hunza Vadisinde yaşıyorlar. Vadinin  Kuzey doğusunda Doğu Türkistan, Kuzey Batısında Pamir Dağları yer alıyor. Etrafında 6000 ile 7788 m. ye kadar yükseklikte muhteşem görünümlü zirveler var. Turistler buralara fotoğraf çekmeye ve uzun yürüyüşler yapmaya geliyor. Hunza Vadisinden Hunza Nehri akıyor. Dağlardaki buzullar nehrin ve insanların su kaynağı.

Dil

Hunzaların konuştukları dil olan Buruşo yüzünden onlara Bruşolar diyenler de var.  Hunza Bruşo dilinde “ok” anlamına geliyor. Bilindiği gibi Oğuzların orijin adı OK UZ. Bruşo (Bruşaski) dilinin komşu toplulukların Hint-Avrupa kökenli dilleriyle herhangi bir bağı yok. Bu dili Kafkas kökenli dillerle bağdaştıranlar var. Şimdilerde Urdu dilini de konuşuyorlar. Konuştukları dil diğer hiçbir Türk diline benzemiyor onlar Türk olamaz diyenlerin Çuvaşlardan haberi var mı acaba? Çuvaşların dili de diğer hiçbir Türk diline benzemiyor ve Hun kökenli bir dil. Hunzaların dili de Hun kökenli olabilir. Aynı şekilde Pakistan ve Hindistan Türklerinin dilleri de Türk dillerine benzemiyor ama kendileri şecerelerini anlatarak biz Türküz diyorlar. 

Müzik Kültürü


Hun Türklerinin antik müzik aletleri ve bu aletlerdeki tamgalar kültürlerinde devam etmektedir, Müslüman bir toplum olmalarına rağmen Kaman (Şaman) geleneklerini de sürdürmektedirler.

Tarih ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz:

Yorumlar (1)
Bayram 1 yıl önce
Hunza türklerinde öğrenim okul varmi
parçalı az bulutlu