Karakızlar - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"Karakızlar"
Kötülük Tanrıçaları

Eşdeğer: Karagızlar
Karağızlar, Garagızlar, Garağızlar

Erlik Han’ın kızlarıdırlar. Adları bilinmez. Dümdüz, kuru, çıplak, kaygan bir yerde yaşarlar. Vakitlerini eğlenerek geçirirler. Göğe çıkan şamanı ayartıp yolundan çevirmeye çalışırlar. Bâzen cinsellikle ilgili veyâ cinsellik içeren davranışlarda bulundukları anlatılır. Saçları karayılana benzer.

Erkek kardeşleri ise Karaoğlanlar olarak bilinirler.

#söylence #türktarihi
#Karagızlar #Karağızlar #Garagızlar #Garağızlar

Yorumlar (0)