TUAREG’LER KİMLERDİR? BU HALKIN GİZEMİ NEDİR?

Anaerkil aile yapısını yaşatan, son söz sahibinin kadınlar olduğu, müslüman oldukları halde kadınların değil erkeklerin örtündüğü, kadim din kitaplarında Türklerle bağlantı kurulan, mavi kıyafetler ve kırmızıya boyanmış deri çadırlarda yaşayan berberi ve iber halkıyla akraba, mavi ve kırmızı renklere büyük değer veren bu halkın kökeni neydi?

Tarih 06.09.2018, 23:20 20.03.2019, 11:56
TUAREG’LER KİMLERDİR? BU HALKIN GİZEMİ NEDİR?

TUAREG’LER KİMLERDİR? BU HALKIN GİZEMİ NEDİR?

Cezayir, Libya, Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan Tuaregler, Herodot zamanından beri Sahra Çölü'nün hakimi olan atalarının izinden gidiyor ve hala göçebe bir yaşam sürüp kervan ticaretiyle uğraşıyorlar...


Kuzey Tuaregler çoğunlukla çölde, Güney Tuaregler ise daha çok step ve savanlarda yaşar.
Kuzeydeki başlıca Tuareg konfederasyonları Ahaggar ve Azcer, güneyde ise Asben, İfora, İtesan, Avellimiden ve Kel Tademaket'tir.
Anaerkil aile yapısını yaşatan, son söz sahibinin kadınlar olduğu, müslüman oldukları halde kadınların değil erkeklerin örtündüğü,kadim din kitaplarında Türklerle bağlantı kurulan, mavi kıyafetler ve kırmızıya boyanmış deri çadırlarda yaşayan berberi ve iber halkıyla akraba, mavi ve kırmızı renklere büyük değer veren bu halkın kökeni neydi?


Büyük Sahra Çölü’nün sınırları içinde sürekli yer değiştiren 5 milyon nüfuslu bu halk, bağımsız bir siyasi örgütlenmeye de sahiptir ve Berberi dillerinden TAMASHEQ’İ dilini konuşur.


Özgürlüklerine düşkün, savaşçı bir halk olan Tuaregler Fransız sömürgecilere karşı büyük şiddetle direndiler, bugün de hala yaşadıkları ülkelerle sık sık çatışmaya giriyorlar.
Tanınmış Yunan gezgin ve tarihçi Herodot, bu günkü Sahra’da yaşamış olan garip bir halktan söz eder ve onların Atlantisli olduğunu söyler.

O zamanlardaki Sahra bu günkü gibi çöl değil, aksine yemyeşil ve bereketli bir yerdi. Bu ülke insanlarının torunları Tuaregler olmalıdır, zira mavi derileriyle meşhur bu insanların kökenleri tam olarak saptanamamıştır.


Tuaregler arasında eski Libyalıların kullandıklarına benzer bir el yazısı (TİFİNAG) varlığını korumaktadır. Tuareglerde bu özel yazı anneler tarafından çocuklarına öğretilir ve bin (?) yılı aşkın bir zamandır kullanılmaktadır.

Yabancılar buna Fenike yazısından alıntı derken Kazım Mirşan hocamız bütün diğer alfabeler gibi Fenike alfabesinin de runik Proto-Türk alfabesinden türediğini söylemiştir.

Y-kromozm mitokondriyal DNA araştırmalarında Sahel Afrikası, Batı Akdeniz ve Güney İber halkı için H1 hablogrup olduğu açıklanmıştır. 

Sahara Çölünde yaşayan Tuaregler ‘in  Atlantis ile bağlantıları olduğu varsayılmıştır. 

Peter Kolosimo “Timeless Earth” kitabında şöyle yazıyor:

“Comte de Charencey (1832-1916) `Histoire l*gendaire de la Nouvelle-Espagne’adlı kitabında “Berber, Tamaçek (Tuareglerin dili), Euzkara (Baskların dili) ve kadim Gal dilinde bazı sözler kesinlikle Kuzey ve Güney Amerikadaki Kızılderili dillerine akrabalığı vardır” (14). Vahşi çöl hayatına dönüşmüş, kendine özgü katı kuralları olan ve pek konuşmayan Tuargeler’in çok eski Finike kökenli yazıları ve alfabeleri vardır. Erkeklerin yüzlerini örttüğü ve asillerin daima mavi giydikleri bu toplum, bir zamanlar çölün hakimleriydi. Bir zamanlar Sahara Çölünde büyük bir göl vardı, Libya’da çok eski, esrarengiz şehir kalıntılarının duvar resimleri o zamanın zengin bitki örtüsüne ve hayvan çeşitlerine şahittir.


Tevrat’ta göre Kral Nemrud, Babil kulesini inşa etmesinden önce insanlar tek bir dil konuşurmuş ancak onun yıkımı ile birden herkes farklı bir dilde konuşmaya başlamış ve birbirini anlamamaya başlamıştır. Batıda konuşulan diller genelde üç büyük gruba ayrılır: Hint-Avrupalı diller grubu, Sami diller grubu ve Ural-Altay / Finno-Ugarik, Turan diller grubu. Bütün dillerin tek bir kökten türediği görüşüne, toponimi araştırmaları verileri aksini gösterdiğihalde  artık itibar edilmemektedir.


Yazarlar Tuareg, berber, iber, bask halkları,Trakyalılar, Anadolu sahil halkı denizci Lidyalılar, Etrüsk ve Kafkas Halkı İskitlerle (keltler) ortak dil, tarih ve köken birliği bulunduğunu efsaneler, din kitapları ve eski tarihçiler Heredot, Strabon gibi yazdıklarını göstererek ortak bir kültüre ve Turan’a bağlarlar.

Tuaregler kökeni bilinmez bir kavim olarak gösterilmesine karşın Türklere hiçte uzak olmadıkları izlenimi vermektedir.

Selim Sarısoy

  • Türk tarihi ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz: TÜRK TARİHİ
  • Edebiyat konularındaki tüm yazılara ulaşmak için lütfen tıklayınız: Edebiyat
  • Dilbilgisi konularındaki tüm yazılara ulaşmak için lütfen tıklayınız: Dilbilgisi

Yorumlar (0)